Pressmeddelande -

Bergman & Beving förvärvar industriåterförsäljare i Skaraborg

Bergman & Beving har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i Jerngruppen Skaraborg AB (Jern­gruppen). Jerngruppen är en av de största leverantörerna av verktyg, maskiner och industriförnödenheter till industri och förvaltning i Skaraborg. Bolaget har proffsbutiker i Skövde, Hjo och Töreboda och erbjuder ett komplett produkt­sortiment från världsledande leverantörer i kombination med spets­kompetens, service och hög tillgänglighet. Jerngruppen är partner i tools-kedjan, Bergman & Bevings partnerkedja för industriåterförsäljare. Genom förvärvet förstärks Bergman & Bevings och tools-kedjans marknadsposition i västra Sverige ytterligare. Jerngruppen omsätter cirka 83 MSEK per år och har 32 anställda. Efter eliminering av Bergman & Beving-koncernens nuvarande försäljning till Jerngruppen upp­skattas koncernens årliga nettoomsättning öka med cirka 69 MSEK. Tillträde beräknas ske i början av juli 2006. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Stockholm den 24 maj 2006 BERGMAN & BEVING AB (publ) För ytterligare information kontakta: Johan Falk, VD, Bergman & Beving Integration AB, telefon 08-660 10 30 Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, Bergman & Beving AB, telefon 08-666 97 40

Ämnen

  • Företagande