Pressmeddelande -

Bergman & Beving förvärvar Maskinforretningen - en av Norges största industriåterförsäljare

Bergman & Beving har idag tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i Maskinforret­ningen Thv. Christensen AS (Maskinforretningen) - en av de största industriåterförsäljar­verksamheterna i Norge. Genom detta strategiska förvärv stärker Bergman & Beving och tools-kedjan sina positioner som leverantörer till industri- och byggsektorn samt offentlig förvaltning i västra Norge ytterligare. Möjligheterna till fortsatt expansion bedöms vara goda. Maskinforretningen omsätter cirka 77 MNOK per år med god lönsamhet och har 26 anställda. Maskinforretningens kunder utgörs främst av företag inom industri- och byggsektorn, offshore samt offentlig förvaltning. Sortimentet inkluderar verktyg, fästelement, kullager, elhandverktyg, hydraulik, personligt skydd och arbetskläder samt andra industriförnödenheter. Bolaget arbetar ända sedan starten 1919 nära sina kunder, bland annat i syfte att utveckla kundanpassade lösningar med hög servicegrad. Detta inkluderar teknisk rådgivning och lösningar för effektiv varuförsörjning. Maskinforretningen har haft en central roll i tools, Bergman & Bevings partnerkedja för industriåterförsäljare, ända sedan etableringen av kedjan. Efter eliminering av Bergman & Beving-koncernens nuvarande försäljning till Maskinforret­ningen uppskattas koncernens årliga nettoomsättning öka med cirka 64 MNOK. Tillträde beräknas ske i början av maj 2006 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie från tillträdet. Stockholm den 27 april 2006 BERGMAN & BEVING AB (publ) För ytterligare information kontakta: Johan Falk, VD, Bergman & Beving Integration AB, telefon 08-660 10 30 Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, Bergman & Beving AB, telefon 070-660 31 32 Bergman & Beving förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 5,2 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 000 anställda. Besök www.bb.se för beställning av rapporter och pressreleaser. Bergman & Beving AB (publ) Karlavägen 76, P.O. Box 10024, SE-100 55 Stockholm, Sweden Phone +46-8 660 10 30, Fax +46-8 660 58 70, info@bb.se, www.bb.se SE556034859001

Ämnen

  • Industri, tillverkning