Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké 1 april 2005 - 31 mars 2006

* Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 50% till 302 MSEK (202*). * Nettoomsättningen steg med 31% till 5 058 MSEK (3 863*). * Resultatet efter skatt ökade till 209 MSEK, att jämföra med 136 MSEK för kvarvarande verksamheter tillsammans med 64 MSEK för avvecklade verksamheter under föregående räkenskapsår. * Resultatet per aktie ökade till 7,45 SEK, att jämföra med 4,90 SEK för kvarvarande verksamheter tillsammans med 2,35 SEK för avvecklade verksamheter under föregående räkenskapsår. * Avkastningen på eget kapital uppgick till 20% och soliditeten till 36%. * Efter räkenskapsårets utgång har fem olika förvärv av industriåterför­säljarverksamheter i Sverige, Finland respektive Norge genomförts med en sammanlagd årsomsättning om cirka 245 MSEK. * Utdelning föreslås till 3,50 SEK (2,75) per aktie. Bergman & Beving tillämpar från och med 1 april 2005 International Financial Reporting Standards (IFRS). Jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2004/2005 har omräknats till IFRS, vilket framgår av pressrelease daterad 18 augusti 2005. * Jämförelsesiffrorna för räkenskapsåret 2004/2005 är exklusive de under 2004/2005 försålda och/eller avvecklade verksamheterna. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk. Press- och analytikerfrukost med Bergman & Beving AB Välkommen fredagen den 12 maj 2006 kl. 08:00 (frukost serveras från 07:45) till IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, Stockholm. Koncernchefen Stefan Wigren och koncernens CFO Mats Björkman kommenterar boksluts­kommunikén för 2005/2006. OBS! Vänligen meddela eventuell närvaro till press- och analytikerträffen på e-post till ir@bb.se eller på 08-660 10 30 senast den 11 maj kl. 16:00. Bokslutskommuniké http://hugin.info/1026/R/1050614/173876.pdf Bergman & Beving förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 5,7 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 100 anställda. Besök www.bb.se för beställning av rapporter och pressreleaser. Bergman & Beving AB (publ) Karlavägen 76, P.O. Box 10024, SE-100 55 Stockholm, Sweden Phone +46-8 660 10 30, Fax +46-8 660 58 70, info@bb.se, www.bb.se SE556034859001

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event