Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 april - 30 september 2008 (6 månader)

Nettoomsättning och resultat

 • Nettoomsättningen ökade med 15% till 4936 MSEK (4 277).
 • Rörelseresultatet ökade med 27% till 380MSEK (300).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 21% till 326 MSEK (269).
 • Resultatet efter skatt ökade till 236MSEK (197).
 • Resultatet per aktie ökade med 21% till 8,35 SEK (6,90).
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 30%.
 • Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Under räkenskapsårets andra kvartal ökade nettoomsättningen med 7% till 2283 MSEK (2125) och rörelseresultatet med 1% till 167 MSEK (165).
 • Den organiska omsättningstillväxten uppgick till 4% under rapportperioden. Under det andra kvartalet minskade omsättningen för jämförbara enheter med 1%.
 • Under rapportperioden har avtal tecknats om förvärv av sex verksamheter med en sammanlagd årsomsättning om cirka 305 MSEK.
 • Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk. TILLSAMMANS GÖR VI INDUSTRIN EFFEKTIVARE B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med industriförnödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter på årsbasis cirka 10 miljarder SEK och har cirka 3400 anställda.


  Delårsrapport 1 april  30 september 2008 (6 månader) (PDF)

  Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  B&B TOOLS AB (publ)
  P.O. Box 10024 l SE-100 55 Stockholm, Sweden
  Phone +46 8 660 10 30 · Fax +46 8 660 58 70 · info@bb.se · www.bb.se
  V.A.T. No. SE556034859001

  Ämnen

  • Ekonomi, finans