Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Athenapriset till forskning som hjälper för tidigt födda barn att andas

Athenapriset, som är Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till en

grupp forskare vid Östersunds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset. De har utvecklat

en ny och skonsam teknik för att ge andningsstöd till nyfödda barn som inte klarar att andas

på egen hand. Tekniken som kallas rPAP, kan i många fall ersätta respiratorvård – en

behandling som kan ge kroniska skador på de känsliga lungorna hos för tidigt födda barn.


Metoden är redan i dag i kliniskt bruk och utvärderas nu i en internationell, randomiserad

multicenterstudie på barn som fötts före vecka 28. Thomas Drevhammar, anestesiolog vid

Östersunds sjukhus och en av pristagarna, befinner sig just nu i Sydney där det svenska

forskarteamet har ett samarbete med en grupp australiensiska forskare. I dag är sju sjukhus i

sex länder med i studien. Totalt ska 250 barn födda före vecka 28 inkluderas. Resultaten

väntas komma under 2020.

- Tyvärr är det troligen fortfarande för få barn i studien för att ge säker evidens om att

tekniken är bättre än andra metoder, men vi ser det som att vi lägger den första pusselbiten

till att se vilka barn som kan ha nytta av rPAP, säger Thomas Drevhammar i en intervju i

Dagens Medicin.


Den stora skillnaden mot andra icke-invasiva system för andningshjälp är att rPAP hjälper

barnen att andas själv med ett stabilt luftflöde med lågt andningsmotstånd. Behöver barnet

mer hjälp går utrustningen lätt att reglera så att trycket ökar. En fördel är också att

vårdpersonalen slipper byta mellan olika typer av system beroende på hur mycket

andningshjälp barnet behöver. Det löser ett praktiskt kliniskt problem vid stabilisering och

återupplivning av nyfödda.


Athenapriset utdelas vid Sjukvårdens forskningsdag den 19 november. I forskargruppen som

tilldelas priset ingår Thomas Drevhammar, överläkare i anestesi och intensivvård, Östersunds

sjukhus, Snorri Donaldsson, biträdande överläkare i neonatologi, Karolinska

universitetssjukhuset, Baldvin Jonsson, överläkare i neonatologi, Karolinska

universitetssjukhuset samt Kjell Nilsson, pensionerad överläkare i anestesi och intensivvård.


Ett tungt vägande kriterium i juryns bedömning av de nominerade bidragen till Athenapriset

är att forskningen ska ha skett i nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv.

Övriga kriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig

kvalitet och samhällsnytta.


Juryns motivering:

"Med fokus på en skör och utsatt patientgrupp har årets pristagare förenat lång klinisk

erfarenhet och hög teknisk kompetens för att utveckla en ny och innovativ teknik för

andningsstöd vid födseln. Målet är att fler för tidigt födda barn ska slippa respiratorvård.

Nära samverkan mellan sjukvård, akademi och företag har varit en viktig förutsättning för

att ta idén hela vägen från hypotes till färdig produkt och stora, internationella studier."


Om Athenapriset

Bakom Athenapriset står Vinnova och Dagens Medicin tillsammans med Vetenskapsrådet,

Forte, LIF, Swedish Medtech och Sveriges Kommuner och Landsting. Priset delas i år ut för

tolfte gången. Syftet är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk

forskning som skett i samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv.


Årets jury består av:

Karin Eriksson, enhetschef, Hälsa, Vinnova, juryordörande.

Nina Rehnqvist, senior professor, grundare av Athenapriset

Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare Medicin och Hälsa, Vetenskapsrådet

Peter Allebeck, huvudsekreterare, Forte

Anders Kärnell, medicinsk chef, MSD

Susanna Francke Rodau, Director Healthcare Development, Roche Diagnostics Scandinavia

Susanna Eklund, handläggare läkemedel och klinisk forskning, SKL

Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin


Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor. I år delas priset ut av Jenni

Nordborg, regeringens nationella lifesciencesamordnare.


Kontakt:

För pristagarna:

Thomas Drevhammar

thomas.drevhammar@regionjh.se

070-171 23 61

För Athenapriset och juryn

Maja Florin, projektledare Athenapriset

070-691 24 39

maja.florin@dagensmedicin.se

Ämnen

Välkommen till Bonnier Business Media Sweden!

Bonnier Business Media (BBM) är i en stor och spännande förändringsprocess där vi nu samlar våra starka B2B-bolag inom Bonnier under ett och samma paraply i syfte att nå ytterligare tillväxt. BBM har 120 anställda och omsätter ca 200 Mkr.

Varje vecka når vi över en halv miljon beslutsfattare i Sverige med varumärken som: Veckans Affärer, Resumé, Dagens Medicin, Dagens Apotek.se, Medibas, Svenska Nyhetsbrev, Risk & Försäkring, Pensioner & Förmåner, Fond & Bank, Läkemedelsmarknaden, Telekommarknaden, Energimarknaden, Sjukvårdens Affärer, Bonnier Business Publishing, Bonnier Academy och Bonnier Ledarskapshandböcker.