Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Endo-SPONGE – för effektiv behandling av anastomosläckage

B. Braun har tillsammans med två tyska kolorektalkirurger tagit fram Endo-SPONGE, en patenterad lösning för behandling av anastomosläckage. Endo-SPONGE är ett endoluminalt vakuumsystem som går att applicera där det finns en lokalt inflammerad abscesshåla i lilla bäckenet, vilken kan nås endoskopiskt via tarmen.

Drygt 2 000 svenskar drabbas varje år av rektalcancer, av vilka 65 procent opereras med låg främre resektion med anastomos. Av dessa drabbas 5-15 procent av anastomosläckage, en fruktad komplikation som inte bara ökar risken för patienten att dö, utan också ökar det postoperativa vårdbehovet. Detta förlänger vårdtiden och innebär ett stort lidande för patienten.

Denna typ av postoperativ komplikation har tidigare varit svårbehandlad, vilket gjorde att två kolorektalkirurger vid universitetssjukhuset i München sökte finna en lösning på problemet. Svaret blev Endo-SPONGE, ett endoluminalt vakuumsystem som kan appliceras där det finns en lokalt inflammerad abscesshåla i lilla bäckenet, vilken kan nås endoskopiskt via tarmen.

Behandlingen kan ske polikliniskt och proceduren för att mäta hålrummet, klippa svampen i rätt storlek och föra upp den i abscesshålan är enkel och minimalt invasiv. Upp till tre svampar kan appliceras och kopplas via ett dränage genom anus till en pump med ett slutet lågvacuumsystem för konstant utflöde. På så vis dräneras hålrummet kontinuerligt.

Innan Endo-SPONGE lanserades på marknaden, tillsammans med Aesculap-divisionen inom B. Braun, testades den under ett halvår på tolv kliniska center med mycket gott resultat. Patienterna som behandlades med Endo-SPONGE hade en avsevärt kortare behandlingstid, i snitt enbart 33,5 dagar jämfört med 81 dagar vid traditionell behandling.

Ämnen

Kategorier


B. Braun Medical AB är ett helägt dotterbolag till B. Braun Melsungen AG, ett familjeägt företag med mer än 180 års verksamhet inom det medicinska området. I Sverige är vi idag cirka 65 medarbetare, fördelade på tre divisioner; Aesculap, Hospital Care och Out Patient Market. Vi arbetar under devisen ”Sharing Expertise” – att vi genom utbyte av kunskaper med våra kunder kan förbättra behandling och arbetsrutiner vid sjukhus och läkarmottagningar och genom det öka säkerheten för patienter, läkare och vårdpersonal.

Kontakter

Lena Artman

Lena Artman

Presskontakt Marketing Communications Manager +46 72 199 76 67

Välkommen till B. Braun Medical AB!

B. Braun Medical AB är ett helägt dotterbolag till B. Braun Melsungen AG, ett familjeägt företag med mer än 180 års verksamhet inom det medicinska området.

I Sverige är vi idag cirka 65 medarbetare, fördelade på tre divisioner; Aesculap, Hospital Care och Out Patient Market.

Vi arbetar under devisen ”Sharing Expertise” – att vi genom utbyte av kunskaper med våra kunder kan förbättra behandling och arbetsrutiner vid sjukhus och läkarmottagningar och genom det öka säkerheten för patienter, läkare och vårdpersonal.

B. Braun Medical AB
Box 110
182 12 Danderyd