Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Hög produktionstakt kräver mer stål 

Det är riktigt roligt att läsa affärsnyheter igen! Det skrivs om många framgångsrika företag. Stora och små. I skrivande stund, mitt i vårfloden av rapporter, är det speciellt tydligt. Känns lika bra som att dagarna blir längre och att sommaren kan skönjas.

God orderingång innebär hög produktionstakt och då behövs det mer stål och aluminium än tidigare. Trenden som startade 2016 har fortsatt under 2017 och det är dags att sluta kalla det trend och i stället säga nytt konjunkturläge.

Ökad efterfrågan kombinerad med minskad import till EU har resulterat i förlängda ledtider för platta produkter under början av året. Stark efterfrågan har möjliggjort för producenterna att höja priserna. Den mest markanta höjningen kom inför första kvartalet och det fortsatte även inför kvartal två, om än i mindre utsträckning än befarat. Många förbrukare väntar sig nu att plåtpriserna ska gå ner, med det starkaste argumentet att de har gått upp under en tid. Vi är rätt säkra på att prisbilden för belagd tunnplåt håller sig åtminstone på nuvarande nivå in i kvartal tre eftersom ledtiden är så lång. För övrig plåt råder bra balans mellan tillgång och efterfrågan. Det finns signaler om sjunkande malmpriser men också om stigande koksdito. Ett stalltips är att det blir stabilt.

Pressat skrotpris
När det gäller skrotbaserade material råder det balans mellan efterfrågan och kapacitet i Europa, men nästan alla producenter vill ha mer order. Ledtiderna är korta, affärerna är väl konkurrensutsatta och priserna därmed pressade. Det betyder att prisbilden styrs av råvarorna, d.v.s. i huvudsak skrot. Dessvärre har skrotpriset pendlat kraftigt. Under året har spotpriset i Rotterdam som lägst varit nära 1600 kr/ton och som högst ca 2600 kr/ton. Vi har redan haft tre prispikar! Vår tro är att det kommer se ungefär likadant ut under hösten. Fluktuationer, men med ett genomsnitt som liknar dagens.

Legeringstillägget för rostfritt sjönk kraftigt mellan april och maj. Det är lägre pris på krom som är orsaken till detta. Krompriset sätts i kvartalsvisa avtal mellan gruvorna i Sydafrika och de stora förbrukarna. Även nickel har sjunkit, men den noteras på London Metal Exchange och kan därför bättre följas från dag till dag.

Spännande utveckling
Från den internationella scenen kan noteras att USA:s handelsdepartement startat en ”Sektion 232 undersökning” gällande om stålimporten är i sådana kvantiteter eller under sådana omständigheter att det hotar försämra den nationella säkerheten. Det beräknas ta 7–9 månader innan president Trump – om undersökningen stödjer det – kan lägga förslag om generella tullar på stål. Den amerikanska stålindustrin sägs gå med 75 % kapacitet, vilket får mig att tro att tullar blir svåra att realisera utan stora konsekvenser för USA:s stålförbrukare. Dessvärre blir det också problem med överkapacitet utanför USA. Vi följer med spänning vad som händer.

Till sist en historisk återblick på stålpriserna med hjälp av europeiska siffror från S&P Platts. Om vi jämför det genomsnittliga månadspriset för de senaste 10 åren – utan kompensation för inflation – ser vi att grovplåt i april 2017 ligger 2 % över det genomsnittliga priset. Gör vi motsvarande för balk ser vi att dagens pris är ca 11 % lägre.

Ämnen

Presskontakt

Jens Karlsson

Jens Karlsson

Presskontakt Marknadskoordinator BE Group Sverige AB 040-384124
Peter Andersson

Peter Andersson

Presskontakt VD och koncernchef BE Group AB 0706-53 76 55

Mer än 130 års erfarenhet av att leverera stål och metaller!

BE Group Sverige ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. BE Group är etablerat i åtta länder i nordöstra Europa.

Vi erbjuder leveranser från våra lager eller direkt från verk till kunder inom framförallt bygg- och verkstadsindustrin. Leveranserna sker utifrån varje kunds unika materialbehov och en allt större del av våra leveranser består av vidareförädlade produkter, exempelvis kapat, skuret, borrat eller ytbehandlat.

Med gedigen kunskap och väletablerade relationer inom inköp, logistik och produktion utvecklar vi lösningar för att stärka våra kunders konkurrenskraft. Våra lager- och produktionsanläggningar samt säljkontor finns strategiskt placerade runtom i Sverige.

BE Group Sverige AB
Spadegatan 1
201 22 Malmö
Sverige