Gå direkt till innehåll
Kvalitetssäkrad armering gör bygget säkrare

Nyhet -

Kvalitetssäkrad armering gör bygget säkrare

Varför ska man välja en certifierad leverantör av armering? Armering som armering – väl? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Armering har en bärande funktion i en konstruktion och det ställs tuffa krav både på materialets kvalitet och på utförandet av armeringsarbete. Trots detta har inte alla full kännedom om hur kvaliteten säkras och nu vill Mats Kennryd, produktchef för armering på BE Group, få fler att välja en certifierad leverantörer av armering.

I grunden handlar kvalitetssäkrad armering om säkerhet, armeringen har en väsentlig bärande funktion i en konstruktion. Det är också ett myndighetskrav, där såväl Boverket som Trafikverket har tuffa regler för vilka kvaliteter vi får jobba med i Sverige och sedan har vi de europeiska standarderna, produktspecifikationerna SS212540/EN10080, med normer för materialet.
– För kunden gäller det att kontrollera att materialet är kvalitetssäkrat. Och för att spara tid samt försäkra sig om att materialet verkligen lever upp till normen, är det både enklare och säkrare att beställa från en certifierad leverantör som BE Group. Då gör vi det jobbet åt kunden, säger Mats Kennryd.

Det kunden behöver kontrollera är dels att materialet har rätt egenskaper, dels att armeringsarbetet utförs enligt gällande regelverk. I båda fallen är det byggherren som har det yttersta ansvaret, men enligt Plan- och bygglagen, PBL, kan detta ansvar delegeras till en sakkunnig kontrollant.
– Ytterst är det byggentreprenörens ansvar. Själva utförandet är ingenting som vi har att göra med. Däremot vill vi gärna vara med redan på ett tidigt stadium i planeringsprocessen för att diskutera lösningar, val av material och så vidare. Vi lägger oss alltså inte i dimensioneringen, eller mängden armering som ska användas, men vi kan komma med andra rekommendationer som underlättar arbetet för byggaren, exempelvis om de ska använda armeringsnät istället för lös armering, eller kanske rullarmering samt att vi levererar klippt och bockat samt svetsade enheter exempelvis korgar till pålar och kantbalkar.

Det finns inga krav på att BE Group ska vara certifierat utan företaget har på egen hand valt att göra det här för att kunna erbjuda trygghet och service åt sina kunder. De jobbar enbart med certifierade producenter av såväl armering och nät, även då det gäller verkstäder för klippning och bockning. Det finns två stora företag som är ackrediterade för certifieringar av leverantörer av armering, det bolag som BE Group valt att arbeta med heter Nordcert. Samarbetet med dem innebär bland annat att de med jämna intervall genomför kontroller.
– Det första vi gör om vi är intresserade av en ny leverantör är att kontrollera med Nordcert så att den aktuella leverantören är certifierad och var de får sitt material ifrån. Dessutom besöker vi dem för att göra egna kontroller.

Det här arbetet innebär också att BE Group kan erbjuda sina kunder en annan typ av hjälp och service.
– Vi kan hjälpa till med allt från att diskutera och komma med rekommendationer när det gäller val av material, till att utifrån de aktuella ritningarna ta fram specifikationer för klippt och bockat material. När vi hjälper till med detta tar vi också ansvar för att materialet lever upp till de regler och normer som finns. Allt detta är viktiga steg i kvalitetssäkringskedjan, säger Mats Kennryd.

Ämnen

Presskontakt

Jens Karlsson

Jens Karlsson

Presskontakt Marknadskoordinator BE Group Sverige AB 040-384124
Peter Andersson

Peter Andersson

Presskontakt VD och koncernchef BE Group AB 0706-53 76 55

Relaterat innehåll

Mer än 130 års erfarenhet av att leverera stål och metaller!

BE Group Sverige ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. BE Group är etablerat i åtta länder i nordöstra Europa.

Vi erbjuder leveranser från våra lager eller direkt från verk till kunder inom framförallt bygg- och verkstadsindustrin. Leveranserna sker utifrån varje kunds unika materialbehov och en allt större del av våra leveranser består av vidareförädlade produkter, exempelvis kapat, skuret, borrat eller ytbehandlat.

Med gedigen kunskap och väletablerade relationer inom inköp, logistik och produktion utvecklar vi lösningar för att stärka våra kunders konkurrenskraft. Våra lager- och produktionsanläggningar samt säljkontor finns strategiskt placerade runtom i Sverige.

BE Group Sverige AB
Spadegatan 1
201 22 Malmö
Sverige