Gå direkt till innehåll
Omstart 2021! Det är rubriken som BE Groups Max Fjaestad sätter i sin första marknadsutblick för  det nya stålåret. Stålmarknaden har utvecklats sig dramatiskt den senaste tiden både vad det gäller tillgång, efterfrågan och priser.
Omstart 2021! Det är rubriken som BE Groups Max Fjaestad sätter i sin första marknadsutblick för det nya stålåret. Stålmarknaden har utvecklats sig dramatiskt den senaste tiden både vad det gäller tillgång, efterfrågan och priser.

Pressmeddelande -

ETT NYTT STÅLÅR - OMSTART 2021

Jag läste nyligen igenom vad jag skrev för ett år sedan och för tre månader sedan. Det känns både som nyss och länge sedan. Tiden har gått fort, väldigt mycket oväntat har hänt och jag tror många instämmer i rubriken. Inte minst industrin tycks ha anammat den. Under mina 20 år i stålbranschen har ingen period uppvisat en så snabb och kraftig prisuppgång som de senaste tre månaderna.

ÅTERBLICK 2020

Enligt stålverkens globala branschorganisation, World Steel Association, nådde den globala råstålsproduktionen 1 864 miljoner ton under 2019. Det är en minskning med 0,9 procent jämfört med 2019. I västvärlden minskade råstålsproduktionen kraftigt. I Europa producerades under förra året 138,8 miljoner ton råstål. Det är en minskning med 11,8 procent jämfört med 2019.

Utvecklingen på den svenska marknaden redovisas i Stål- och Metallföreningens statistik. Den visar att medlemmarna tillsammans sålde 1,13 miljoner ton under 2020, 7,6 procent mindre än året innan.

BRUTAL ÅTERHÄMTNING

I förra numret skrev jag att fordonsindustrin under hösten ökade sina inköp och att producenterna var försiktiga med att öka sin kapacitet samtidigt som importalternativen var för dyra, med underskott som följd. Jag – och många fler - underskattade kraften i dessa parametrar. I slutet av 2020 ökade ledtiderna och spotpriserna för primärt fordonsrelaterade produkter lavinartat. Exempelvis visade analysföretaget S&P Global Platts i sin statistik för spotpriser att baspriset – enklaste stålsorten fritt verk i Ruhr – för varmvalsad bandplåt i mitten på juni 2020 var 395 €/ton. I skrivande stund ligger priset på 715 €/ton. 

Med ökad produktion har behoven av råmaterial, främst malm och skrot, ökat starkt. Det har drivit skrotpriset kraftigt. Den svenska skrotköparen Järnbruksförnödenheter AB höjde sitt publicerade inköpspris för skrot sammanlagt 1700 kr/t under december och januari. Första februari sänkte de 500 kr/t. Vi ser genom Platts samma utveckling på kontinenten. Priset på skrotbaserade produkter som balk, stång, specialstål och armering har därför skjutit kraftigt uppåt.

FÖRSTA HALVÅRET

Prisnivån på den svenska marknaden steg både inför kvartal 4 2020 och kvartal 1 2021 för många produkter. Speciellt för varmvalsad bandplåt, kallvalsad och belagd plåt. Om man jämför hur spotpriserna i Europa utvecklats för samma produkter ser man att det finns ett stort gap mellan svenska prishöjningar och de på kontinenten. Vi har inte ens fått halva höjningen ännu. Med tanke på den fortsatta bristsituationer och ledtider långt in i kvartal 2, i vissa fall i kvartal 3, har producenterna mycket goda chanser att driva igenom ytterligare rekordstora prishöjningar. Upp emot 200 €/t är inte alls omöjligt. 

Skrotbaserade produkter kommer också öka ytterligare för att absorbera hela skrotkostnadsökningen. Det fallande priset på skrot tolkas av vissa som en vändpunkt på prisutvecklingen, men andra menar att det är ett tillfälligt tapp orsakat av det kinesiska nyårsfirandet då väldigt många är lediga en vecka, och tror att priserna kommer fortsätta uppåt. 

I slutet av februari kan vi se hur det blir. Själv tror jag på fortsatt ökning. Stålproducenterna har behov att förbättra sin lönsamhet.

Fortsätt att ta hand om varandra!

MAX FJAESTAD
INKÖP & MARKNAD
BE GROUP SVERIGE

Ämnen

Kategorier


BE Group Sverige ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. BE Group är etablerat i åtta länder i nordöstra Europa.

Presskontakt

Jens Karlsson

Jens Karlsson

Presskontakt Marknadskoordinator BE Group Sverige AB 040-384124
Peter Andersson

Peter Andersson

Presskontakt VD och koncernchef BE Group AB 0706-53 76 55

Relaterat innehåll

Mer än 130 års erfarenhet av att leverera stål och metaller!

BE Group Sverige ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. BE Group är etablerat i åtta länder i nordöstra Europa.

Vi erbjuder leveranser från våra lager eller direkt från verk till kunder inom framförallt bygg- och verkstadsindustrin. Leveranserna sker utifrån varje kunds unika materialbehov och en allt större del av våra leveranser består av vidareförädlade produkter, exempelvis kapat, skuret, borrat eller ytbehandlat.

Med gedigen kunskap och väletablerade relationer inom inköp, logistik och produktion utvecklar vi lösningar för att stärka våra kunders konkurrenskraft. Våra lager- och produktionsanläggningar samt säljkontor finns strategiskt placerade runtom i Sverige.

BE Group Sverige AB
Spadegatan 1
201 22 Malmö
Sverige