Gå direkt till innehåll
Experterna tycks ense om att industrikonjunkturen passerat zenit, men vi ser ändå många tecken på fortsatt stark efterfrågan på stålprodukter, skriver Max Fjaestad i BE Groups  senaste marknadsanalys.
Experterna tycks ense om att industrikonjunkturen passerat zenit, men vi ser ändå många tecken på fortsatt stark efterfrågan på stålprodukter, skriver Max Fjaestad i BE Groups senaste marknadsanalys.

Pressmeddelande -

STÅLÅRET 2019: DET PEKAR PÅ FORTSATT STABIL UTVECKLING

När jag skriver dessa rader är det nyår enligt den kinesiska almanackan. Det är slutet på hundens år och början på grisens. Grisen är sist av de tolv zodiakdjuren och hans motto är: ”Jag bevarar”. Kanske stämmer mottot in på 2019? Experterna tycks ense om att industrikonjunkturen passerat zenit, men vi ser ändå många tecken på fortsatt stark efterfrågan på stålprodukter.

I sin prognos för 2019 förväntar sig World Steel Association fortsatt tillväxt av stålbehoven, trots långsammare ekonomisk tillväxt generellt. De beräknar tillväxten ”konservativt” till att bli 1,4 procent. Störst förväntas tillväxten bli i Indien och man poängterar att det lokalt kommer att krävas tillskott av produktionskapacitet för att tillfredsställa behoven. Detta tillsammans med fastslagna handelshinder torde minska importflödet till EU. I en tillbakablick skriver World Steel också att den globala råstålsproduktionen 2018 nådde ungefär 1,81 miljarder ton, en ökning med 4,6 procent jämfört med 2017. Produktionen ökade i samtliga regioner utom i EU, som minskade 0,3 procent.

Stål- och Metallföreningens kvartalsvisa index över stålförsäljningen på den svenska marknaden 2018, visar en svag nedgång under fjärde kvartalet jämfört med samma period 2017. Helåret 2018 hamnar trots detta över förra årets försäljning, vilket ger den högsta nivån sedan nedgången 2009. Medlemmarna sålde tillsammans 1 363 kton vilket är 0,9 procent mer än 2017.

Prisutvecklingen – med euron som bas – efter september har i stort varit en spegling av det som hände tidigare. Priserna på varmvalsad grovplåt har sjunkit ungefär 1,5 procent, vilket motsvarar ökningen från sommaren till september. För bandplåt och rör har priserna sjunkit ca 2,5 procent. Långa produkter har en ganska stabil prisutveckling och vi får se vilken effekt den senaste tidens skrotprisuppgång för med sig framöver. Sjunkande priser på legeringsmetall och ökad import får höstens prisnedgång på rostfritt stål att hålla i. Jämfört med september 2018 har det sjunkit med cirka åtta procent. Även Aluminium priset har fortsatt nedåt. Sedan september har priset sjunkit med cirka 2,5 procent, orsaken är en sjunkande notering av Aluminium på London Metal Exchange.

Den tidigare omskrivna US-Trade-utredningen mot råaluminiumproducenten Rusal kom fram till att det inte blir svartlistning. Det kunde utlöst ytterligare prisfall på LME, men så blev inte fallet. Marknaden hade räknat in beslutet i förväg.

Till sist en tanke av medlidande med alla offren för damm-katastrofen i Brasilien. Denna fasansfulla olycka har dessutom skapat en oro på marknaden beträffande utbudet av järnmalm. I skrivande stund är spotpriset i USD för järnmalm det högsta sedan 2014.

MAX FJAESTAD

PRODUKT & INKÖP

BE GROUP SVERIGE

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


BE Group Sverige ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. BE Group är etablerat i åtta länder i nordöstra Europa.

Presskontakt

Jens Karlsson

Jens Karlsson

Presskontakt Marknadskoordinator BE Group Sverige AB 040-384124
Peter Andersson

Peter Andersson

Presskontakt VD och koncernchef BE Group AB 0706-53 76 55

Mer än 130 års erfarenhet av att leverera stål och metaller!

BE Group Sverige ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. BE Group är etablerat i åtta länder i nordöstra Europa.

Vi erbjuder leveranser från våra lager eller direkt från verk till kunder inom framförallt bygg- och verkstadsindustrin. Leveranserna sker utifrån varje kunds unika materialbehov och en allt större del av våra leveranser består av vidareförädlade produkter, exempelvis kapat, skuret, borrat eller ytbehandlat.

Med gedigen kunskap och väletablerade relationer inom inköp, logistik och produktion utvecklar vi lösningar för att stärka våra kunders konkurrenskraft. Våra lager- och produktionsanläggningar samt säljkontor finns strategiskt placerade runtom i Sverige.

BE Group Sverige AB
Spadegatan 1
201 22 Malmö
Sverige