Gå direkt till innehåll
Hur utvecklar sig stålmarknaden framöver? Vad driver råvarupriserna och hur utvecklar sig förbrukningen inom olika branscher framöver?
Hur utvecklar sig stålmarknaden framöver? Vad driver råvarupriserna och hur utvecklar sig förbrukningen inom olika branscher framöver?

Pressmeddelande -

​STÅLÅRET 2020: EN NY VARDAG

NÄR SKA ALLT BLI SOM VANLIGT IGEN? Så har jag tänkt och säkert många andra också. Efter lite fundering, kommer jag fram till att det blir det aldrig. Pandemin har förändrat vissa delar av samhället för alltid. Samtidigt tycker jag att många hittat nya sätt att hantera såväl svåra som roliga saker. Det blir vår nya vardag.


OMVÄRLDEN

27 juli skrev nyhetsbladet Steel Business Briefing att i juni var Kina för första gången på elva år, nettoimportör av stål. Landet importerade 4,4 och exporterade 3,7 miljoner ton. Samtidigt var den inhemska råstålsproduktionen den högsta någonsin, tre miljoner ton stål per dag!

Orsaken till det stora stålbehovet är att man investerar starkt i byggande av infrastruktur och hus, med finansiellt stöd för att snabbt återställa de negativa effekterna av pandemin. Min tolkning är att det är detta som driver råvarupriserna. Från en relativt hög nivå har de stigit ytterligare under 2020. Enligt statistik från SBB Steel Prices har Australisk Newman malm ökat från 94 till 122 USD/ton och Brasiliansk järnmalmspellets från 103 till 122 USD/ton.


SVERIGE & EUROPA

Från Jernkontoret meddelas att det under årets första sju månader i Sverige har producerats totalt 2,5 miljoner ton råstål. Det är 14,6 procent mindre än motsvarande period 2019. Det visar att stålverken minskar sin kapacitet för att balansera efterfrågan. Samma mönster ses i Europa. Tyska Salzgitter minskade sin råstålsproduktion med 13,5 procent under första halvåret 2020 jämfört med 2019 till

2,9 miljoner ton. Samtidigt redovisar de ett minusresultat före skatt, -128 MEUR, vilket motsvarar 4,4 procent av försäljningen.


FÖRBRUKNINGEN

Volvo och Scania har åter startat upp sin produktion och samma sak gäller för liknande företag i hela Europa. Det gör att stålbehoven ökat, men i skrivande stund, augusti månad, råder fortfarande semestertider i Europa.

I början av augusti presenterade EUFER, branschorganisation för de europeiska stålverken, en prognos som säger att den totala förbrukningen av stål kommer att minska med 12,4 procent under 2020, för att sedan studsa tillbaka 8,9 procent 2021.

Om man tittar närmare på de olika segment kommer leveranser till fordonsindustrin – som utgör 18 procent av totalmarknaden – att drabbas hårdast med ett fall på 26 procent under 2020, men med en uppgång under 2021 på 25,3 procent.

Byggsektorn, som med sina 35 procent av totalmarknaden är det största segmentet, har enligt rapporten varit mer motståndskraftig och mindre exponerad mot pandemins enorma konsekvenser och spås minst tapp. Här beräknas leveranserna minska med fem procent under 2020 för att sedan öka igen med fyra procent under 2021.


PRISERNA

De flesta plåtproducenter har nu leveranstider i början på kvartal fyra, och de signalerar ganska dramatiska prishöjningsförslag i storleksordningen 8–10 procent. De måste få upp sin lönsamhet som lider av låg volym och höga råvarukostnader. Just nu ser det ut som om stålmarknaden i Europa

fortsätter utvecklas positivt och då har verken goda chanser att få prisökningar.

Fortsätt att ta hand om varandra!

MAX FJAESTAD

PRODUKT & INKÖP
BE GROUP SVERIGE

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


BE Group Sverige ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. BE Group är etablerat i sex länder i nordöstra Europa.

Presskontakt

Jens Karlsson

Jens Karlsson

Presskontakt Marknadskoordinator BE Group Sverige AB 040-384124
Peter Andersson

Peter Andersson

Presskontakt VD och koncernchef BE Group AB 0706-53 76 55

Mer än 130 års erfarenhet av att leverera stål och metaller!

BE Group Sverige ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. BE Group är etablerat i åtta länder i nordöstra Europa.

Vi erbjuder leveranser från våra lager eller direkt från verk till kunder inom framförallt bygg- och verkstadsindustrin. Leveranserna sker utifrån varje kunds unika materialbehov och en allt större del av våra leveranser består av vidareförädlade produkter, exempelvis kapat, skuret, borrat eller ytbehandlat.

Med gedigen kunskap och väletablerade relationer inom inköp, logistik och produktion utvecklar vi lösningar för att stärka våra kunders konkurrenskraft. Våra lager- och produktionsanläggningar samt säljkontor finns strategiskt placerade runtom i Sverige.

BE Group Sverige AB
Spadegatan 1
201 22 Malmö
Sverige