Gå direkt till innehåll
Hur påverkas alla vi som jobbar med stål av den pågående pandemin?
Hur påverkas alla vi som jobbar med stål av den pågående pandemin?

Pressmeddelande -

STÅLÅRET 2020: ETT HELT NYTT PERSPEKTIV

2020 startade bra, med en återgång till mer normala förhållanden för stålindustrin. Balansen mellan utbud och efterfrågan blev bättre. Sedan vet alla vad som hände, världen bytte skepnad på bara ett par veckor. Det som vi tyckte var störande i februari, har vi glömt bort idag. Nu har vi riktiga problem. Liv och död, nedläggningar, permitteringar, smittorisk och så vidare. Med dessa rader försöker jag reda ut hur vi som jobbar med stål påverkas

GOD TILLGÅNG PÅ STÅL
Tillgängligheten på i stort sett alla former av stål är god, trots att producenterna anpassat sin produktion genom att stänga masugnar, minska skiftgång, tidigarelägga underhållsstopp och korttidspermittera personal. De minskande volymerna leder ofta till längre valsningsintervall och att det kan vara svårare att koordinera transporter. Nu startar tung industri successivt upp i Europa och det kan tänkas att tillfälliga bristsituationer kan uppstå.

Spotpriserna för stål sjönk under större delen 2019, för att stärkas under de sista månaderna. Det tycks som om den uppgången nu backar. Som exempel kan nämnas SBB Platts prisutveckling för grovplåt i Nordeuropa. Den bottnade ut i mitten av november 2019 och steg sedan med 30 EUR/t fram till en topp 31 mars 2020. Därifrån har den sjunkit 20 EUR/t fram till 12 maj. Med tanke på producenternas låga lönsamhet finns inte utrymme för stora prissänkningar om inte kostnadsmassan kan minskas.

STÄRKT GRÄNSSKYDD
Eurometal (paraplyorganisation för de Europeiska branschorganisationerna för ståldistribution) informerar på sin hemsida att Europakommissionen ser över importkvoterna för stål. EC gick ut 1 maj och bad om remissvar senast 7 maj, vilket tyder på rekordsnabb hantering. Det är logiskt att EU kommer stärka gränsskyddet mot importerat material, eftersom man ändå kommer att behöva gå in med finansiellt stöd till stora delar av stålindustrin i Europa. Eurofer, som är överorgan för de Europeiska stålproducenternas branschorganisationer, skrev 12 maj i sin marknadsrapport för andra kvartalet att man på grund av osäkerheten orsakad av Covid-19 pandemin inte ger prognoser på marknadsutvecklingen för 2020 och 2021, men tillägger att man ser tydligt negativ påverkan under både kvartal 3 och 4, 2020 och förväntar sig en normalisering av efterfrågan först i början på 2021. Det bör ses som en partsinlaga av en bransch som i början av året såg bättre tider efter att ha sett minskade volymer och priser under hela 2019 och som i mars fick en ny käftsmäll av pandemin.

EKONOMIN PÅVERKAS
Svenskt näringsliv presenterade 28 april en rapport som heter ”Ekonomiska scenarier i coronakrisen” där man räknat på tillväxt, sysselsättning och arbetslöshet för tre olika lägen. Man jämför med tidigare kriser och det är tydligt att svensk ekonomi kommer att påverkas starkt av pandemin, BNP-tillväxten 2020 beräknas hamna på mellan -8 till -11%. 

Covid-19 kommer säkert att få många företag att uppdatera sin strategi och titta på hur risker kan minskas och delas. När ni samlar in fakta för att se över försörjningsstrategin för stålprodukter är vi på BE Group gärna med. Prata med din kontaktperson.

Ta hand om varandra! ■

MAX FJAESTAD
PRODUKT & INKÖP
BE GROUP SVERIGE

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


BE Group Sverige ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. BE Group är etablerat i åtta länder i nordöstra Europa.

Presskontakt

Jens Karlsson

Jens Karlsson

Presskontakt Marknadskoordinator 040-384124

Relaterat material

Mer än 130 års erfarenhet av att leverera stål och metaller!

BE Group Sverige ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. BE Group är etablerat i åtta länder i nordöstra Europa.

Vi erbjuder leveranser från våra lager eller direkt från verk till kunder inom framförallt bygg- och verkstadsindustrin. Leveranserna sker utifrån varje kunds unika materialbehov och en allt större del av våra leveranser består av vidareförädlade produkter, exempelvis kapat, skuret, borrat eller ytbehandlat.

Med gedigen kunskap och väletablerade relationer inom inköp, logistik och produktion utvecklar vi lösningar för att stärka våra kunders konkurrenskraft. Våra lager- och produktionsanläggningar samt säljkontor finns strategiskt placerade runtom i Sverige.

BE Group Sverige AB
Spadegatan 1
201 22 Malmö
Sverige