Gå direkt till innehåll
Stålbranschen fortsätter att utvecklas med stark påverkan av pandemin och marknadsanalysen omfattar denna gång rubrikerna "Global utveckling - Europa - Tufft för producenterna - Starkt ökade stålbehov - Priserna".
Stålbranschen fortsätter att utvecklas med stark påverkan av pandemin och marknadsanalysen omfattar denna gång rubrikerna "Global utveckling - Europa - Tufft för producenterna - Starkt ökade stålbehov - Priserna".

Pressmeddelande -

STÅLÅRET 2020: NU VÄNDER DET, MEN OLIKA SNABBT

Valet i USA är över och en ny president har korats i ett val med historiskt många röstande. Det blev en riktig nagelbitare till slut och en viktig seger för demokratin, men det är ingen enkel uppgift som väntar den nya presidenten, Joe Biden. 

Fyrtiofem män och inga kvinnor har haft ämbetet innan Joe Biden. Bara tio av dem har misslyckats med att bli omvalda. Senaste gången det hände var för 28 år sedan, då George H. W. Bush förlorade mot Bill Clinton. Även om Trump fick se sig besegrad så kan vi konstatera att han har satt ett rejält avtryck i stålindustrin. Främst genom skyddstullar mot import, men också genom andra åtgärder. En mer frihandelsvänlig politik skulle sannolikt göra gott för stålproducenterna, men frågan är om frihandel är Joe Bidens paradfråga?

GLOBAL UTVECKLING

I mitten på oktober släppte World Steel Association en uppdaterad version av sin närtidsprognos. Läs gärna ”Short Range Outlook” på www.worldsteel.org om du vill veta mer. De skriver att stålbehovet 2020 kommer minska mindre än tidigare befarat, med -2,4 procent till 1725 miljoner ton jämfört med 2019, och att det 2021 kommer öka med 4,1 procent till 1795 miljoner ton. 

Dragloket är Asien, främst Kina, där det fortsatt råder stålboom vilken håller råvarupriserna på en hög nivå.

EUROPA

För länderna i EU 28 spår World Steel ett tapp på -15,2 procent till 134 miljoner ton 2020, och en ökning med 11,0 procent till 149 miljoner ton 2021. Det låter som en stor återhämtning, men då ska man betänka att stålbehovet i Europa 2019 var drygt 158 miljoner ton. 

Den europeiska stålverksorganisationen, Eurofer, redovisade nyligen liknande, men något mer optimistiska, siffror. De menar att det blir full återställning redan under 2021.

TUFFT FÖR STÅLPRODUCENTERNA

Den stora minskningen av stålbehovet i Europa gjorde att den väntade prisuppgången i början av 2020 helt kom av sig. I många fall föll priserna ytterligare. Minskad volym, lägre priser och högre råvarukostnader blev en besk cocktail för stålproducenter i Europa som redan hade det knapert. Detta kan ses tydligt i finansiella rapporter och också i det starkt ökade intresset av konsolidering. Man försöker skapa starkare och större allianser som har bättre möjligheter att variera sin produktionsvolym. Det krävs också starka företag för att kunna genomföra den revolution som utsläppsfri järnframställning innebär.

STARKT ÖKADE STÅLBEHOV

De senaste månaderna har fordonsindustrin i Europa ökat sina inköp. Producenterna har varit försiktiga med att öka sin kapacitet med underskott som följd. Ledtiderna och spotpriserna för varmvalsad, kallvalsad, belagd plåt och även aluminiumplåt drog iväg och fortsätter att öka. Importalternativen har inte velat möta priserna, eftersom deras hemmamarknader är goda. 

Långa produkter, grovplåt och byggstål vänder sig inte till fordonsindustrin och upplever inte samma ökning av behoven. Enligt SBB Platts har spotpriset för stålskrot (Rotterdam shredded) haft en uppåtgående trend sedan början på april. Det trycker upp produktionskostnaden för armering, långa produkter, specialstål och andra skrotbaserade stål. Även svenska Järnbruksförnödenheter visar på sin hemsida ökade skrotpriser efter semestern.

PRISERNA

Som beskrivit ovan, har i stort sett alla europeiska producenter behov av högre lönsamhet. De kommer att försöka höja sina priser ytterligare och för eftertraktade produkter kommer de sannolikt lyckas, för andra inte.

Fortsätt ta hand om varandra! ■

MAX FJAESTAD
STRATEGISKT INKÖP
BE GROUP SVERIGE

Ämnen

Kategorier


BE Group Sverige ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. BE Group är etablerat i åtta länder i nordöstra Europa.

Presskontakt

Jens Karlsson

Jens Karlsson

Presskontakt Marknadskoordinator BE Group Sverige AB 040-384124
Peter Andersson

Peter Andersson

Presskontakt VD och koncernchef BE Group AB 0706-53 76 55

Mer än 130 års erfarenhet av att leverera stål och metaller!

BE Group Sverige ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. BE Group är etablerat i åtta länder i nordöstra Europa.

Vi erbjuder leveranser från våra lager eller direkt från verk till kunder inom framförallt bygg- och verkstadsindustrin. Leveranserna sker utifrån varje kunds unika materialbehov och en allt större del av våra leveranser består av vidareförädlade produkter, exempelvis kapat, skuret, borrat eller ytbehandlat.

Med gedigen kunskap och väletablerade relationer inom inköp, logistik och produktion utvecklar vi lösningar för att stärka våra kunders konkurrenskraft. Våra lager- och produktionsanläggningar samt säljkontor finns strategiskt placerade runtom i Sverige.

BE Group Sverige AB
Spadegatan 1
201 22 Malmö
Sverige