Gå direkt till innehåll
Ny studie: Myndigheten som är bäst digitalt

Pressmeddelande -

Ny studie: Myndigheten som är bäst digitalt

Trafikverket är den svenska myndighet som har kommit längst när det gäller den digitala kontakten med medborgarna. Arbetsförmedlingen och Stockholms Stad följer hack i häl men överlag har de svenska myndigheterna en lång väg kvar och behöver göra en kraftansträngning för att öka den digitala mognaden. Det visar en ny rapport från managementkonsultbolaget BearingPoint.

För fjärde året i rad har BearingPoint undersökt hur mogna svenska storbolag är digitalt. I år har de också utvärderat den digitala mognaden hos Sveriges ledande myndigheter samt de tre största storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtliga har analyserats utifrån 168 kriterier i fem dimensioner: digital närvaro, digital upplevelse, e-CRM, mobil tillgänglighet och sociala medier. Syftet med den här studien är att undersöka hur väl några av Sveriges viktigaste offentliga institutioner är i sin interaktion med medborgarna.

Den myndighet som intar förstaplatsen i studien Digitala ledare inom offentlig sektor 2019 är Trafikverket som fått det genomsnittliga betyget 3.7 på en skala 0–5. På andra plats återfinns Arbetsförmedlingen (3.5) och på tredje plats Stockholms stad (3.3). Trafikverket placerar sig högst inom nästan alla dimensioner förutom e-CRM. Längst ned på listan finns Polismyndigheten (2.6) och Kronofogdemyndigheten (2.6). (se hela listan nedan)

– Trafikverket dominerar den här undersökningen och placerar sig i topp i hela fyra av fem dimensioner. De har insett att en ökad digitalisering förenklar kontakten med medborgarna och effektiviserar spridningen av information, säger Patrik Hermansson, Senior Manager på BearingPoint.

Digitalisering klättrar allt högre upp på agendan i det offentliga Sverige och tidigare i år öppnade digitaliseringsmyndigheten, Digg. BearingPoints studie visar emellertid att den digitala mognaden bland de svenska myndigheterna varierar stort och att det finns utrymme för betydande förbättringar inom alla dimensioner. Sociala medier är den digitala dimension där myndigheterna visar lägst digital mognad, här ligger det genomsnittliga betyget på 2,3.

– Svenska myndigheter behöver fortsätta att öka sin digitala mognad och bli bättre på att nå ut till allmänheten och skapa kännedom om sitt uppdrag och sina tjänster. Vi uppmanar dem att söka nya lösningar, vara innovativa och våga ta sig an de stora möjligheter digitalisering för med sig, säger Patrik Hermansson.

Sociala medier har blivit en allt viktigare kanal för myndigheternas kontakt med allmänheten. Samtliga i undersökningen har en egen Facebook-sida och Youtube-kanal. Majoriteten har också ett Twitter-konto. Däremot har bara drygt hälften ett Instagram-konto och ingen använder sig av Snapchat. Trafikverket är bäst på att dra nytta av Facebook med ett snittbetyg på 3.8. Stockholms stad får å andra sidan högst betyg på Twitter (4.0). När det kommer till sociala medier överlag är emellertid Trafikverket nummer ett.


Digitala ledare i offentlig sektor

Myndighet Snittbetyg 2019
1. Trafikverket 3.7
2. Arbetsförmedlingen 3.5
3. Stockholms stad 3.3
4. Göteborgs stad 3.3
5. Skatteverket 3.3
6. Försäkringskassan 3.2
7. Pensionsmyndigheten 3.1
8. Konsumentverket 3.1
9. Centrala studiestödsnämnden CSN 2.9
10. Livsmedelsverket 2.9
11. Malmö stad 2.9
12. Transportstyrelsen 2.9
13. Folkhälsomyndigheten 2.8
14. Socialstyrelsen 2.8
15. Polismyndigheten 2.6
16. Kronofogdemyndigheten 2.6
Genomsnitt: 3.1


Myndigheterna som är bäst på sociala medier:

Myndighet Poäng 2019
1. Trafikverket 3.2
2. Polismyndigheten 3.0
3. Arbetsförmedlingen 2.8
4. Socialstyrelsen 2.6
5. Stockholms stad 2.6
6. Skatteverket 2.6
7. Livsmedelsverket 2.4
8. Pensionsmyndigheten 2.4
9. Malmö stad 2.3
10. Försäkringskassan 2.3
11. Göteborgs stad 2.1
12. Transportstyrelsen 1.9
13. Konsumentverket 1.8
14. Folkhälsomyndigheten 1.7
15. Centrala studiestödsnämnden 1.7
16. Kronofogdemyndigheten 1.5
Genomsnitt: 2.3


Om studien ”Digitala ledare inom offentlig sektor 2019”

I undersökningen ”Digitala ledare inom offentlig sektor 2019” har BearingPoint undersökt 16 svenska myndigheter och städer. Vi har studerat deras digitala mognad i sin kundinteraktion utifrån 168 kriterier inom digital närvaro, digital upplevelse, e-CRM, mobil tillgänglighet och sociala medier. Urvalet av myndigheter och städer baserades på storlek och att de riktar sig till en tillräckligt stor del av befolkningen. Studien genomfördes från juni till augusti 2018. Poängen baseras på en skala från 0 till 5, där 0=misslyckad, 1=inte bra, 2=acceptabel, 3=bra, 4=mycket bra, 5=utmärkt.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


BearingPoint är ett globalt management- och IT-konsultföretag med tre affärsenheter: Consulting, Solutions och Ventures. Consulting är den rådgivande verksamheten: Solutions tillhandahåller lösningar och verktyg för digital transformation, regulatory technology och avancerad dataanalys; Ventures driver finansiering och utveckling av nystartade företag. BearingPoints kunder inkluderar många av världens ledande företag och organisationer. Företaget har ett globalt konsultnätverk med mer än 10 000 medarbetare som hjälper kunder i mer än 75 länder att nå mätbar och bestående framgång. För mer information, besök gärna www.bearingpoint.se.

Kontakter

Per Yhde

Per Yhde

Presskontakt Partner Managing Partner, Sweden +46-73-3211727
Anna Lindholtz

Anna Lindholtz

Presskontakt Senior Manager Sweden Marketing & Communications +46-73-3211652

About BearingPoint

BearingPoint is an independent management and technology consultancy with European roots and a global reach. The company operates in three business units: The first unit covers the advisory business with a clear focus on five key areas to drive growth across all regions. The second unit provides IP-driven managed services beyond SaaS and offers business critical services to its clients supporting their business success. The third unit provides the software for successful digital transformation and regulatory requirements. It is also designed to explore innovative business models with clients and partners by driving the financing and development of start-ups and leveraging ecosystems.
BearingPoint’s clients include many of the world’s leading companies and organizations. The firm has a global consulting network with more than 10,000 people and supports clients in over 75 countries, engaging with them to achieve measurable and sustainable success.

For more information, please visit: http://www.bearingpoint.com/

BearingPoint Sweden
Sveavägen 21, 2tr
111 34 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum