Pressmeddelande -

Nytt pris till kvinnor inom tjänstesektorn

Kvinnor som framgångsrikt utvecklar tjänster inom sin marknad får ett eget pris. Utmärkelsen Årets tjänsteutvecklare ingår i Nuteks stora satsning på att främja kvinnors företagande. Priset delas ut 19 februari som en del av Öhrlings PricewaterhouseCoopers och nätverket Driftig.nu:s nationella tävling Beautiful Business Award.

Syftet med tävlingskategorin Årets tjänsteutvecklare är att inspirera till att driva och utveckla företag och synliggöra företagarkvinnor som genom tjänsteutveckling har förändrat situationen i den bransch där företaget är verksamt. Prissumman är på 50 000 kronor och nomineringsperioden pågår fram till och med 9 januari 2009.

- Vi tror att ett pris riktat till kreativa företagarkvinnor är ett utmärkt sätt att visa på förebilder inom olika branscher. Inte minst för att ge inspiration till andra kvinnor, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig på Nutek.

Beautiful Business Awards syfte är att lyfta fram företagarkvinnor för att inspirera Sverige till ett mer hållbart företagande. Priser delas ut i kategorierna Årets företagerska, Årets tjänsteutvecklare och Årets Uppstickare.

- Förra årets utnämning av Årets företagerska blev en succé med 700 nomineringar. Tillsammans med Nutek får vi nu en än bättre bas för att nå ut till fler kvinnor som går i tankar att driva och utveckla företag, säger Anna Haeggman Dahlgren, ansvarig för Beautiful Business Award inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Nutek driver på regeringens uppdrag programmet Främja kvinnors företagande 2007-2009. Syftet är att främja kvinnors företagande och därigenom bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Sverige. En del i programmet handlar om att synliggöra framgångsrika och kreativa företagarkvinnor inom tjänstesektorn.

Läs mer om Nuteks program Främja kvinnors företagande 2007-2009: www.nutek.se/kvinnorsforetagande

Läs mer om tävlingen Beautiful Business Award 2009:
http://www.beautifulbusinessaward.se

Ytterligare information:
Gunilla Thorstensson, programansvarig Nutek 08-681 65 87
Anna Haeggman Dahlgren, ansvarig för Beautiful Business Award inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 0480-42 90 16, 0709-29 53 26
Frida Haavisto, Driftig.nu, 031-780 32 15, 0733-446560

Ämnen

  • Företagande