Gå direkt till innehåll
Kulturhusets yta och själ – Välkommen till vernissage fredag 23 mars kl 15-17

Pressmeddelande -

Kulturhusets yta och själ – Välkommen till vernissage fredag 23 mars kl 15-17

Studenter vid Beckmans Designhögskolas formprogram, årskurs 2, har genomfört en undersökning som utmynnat i reflektioner, både poetiska och kritiska, som tydliggör Kulturhusets komplexa innehåll.

Utgångspunkten för studenternas arbeten har varit att göra en platsanalys och utifrån den föra en diskussion om platsens dynamik och gestalta den. De har undersökt frågor om tillgänglighet, öppenhet men också sett närmare på Kulturhusets vision och tillkomst. Hur exponeras husets minne i den befintliga miljön? ”Jag bygger för en ny människa som måste komma” sa arkitekten Peter Celsing. Hur tydliggörs olika verksamheter, hur avgränsas platser från varandra och hur kan man som besökare orientera sig?

Vad gör Kulturhuset för stadens invånare? Människor besöker huset av olika skäl och ibland nästintill bebor det. Förvandlar platsen dem till de nya människor som husets arkitekt Peter Celsing en gång drömde om?

Utställningen ingår i Kulturhusets projekt Konst c/o som är en utställningsserie i nära samarbete med Sveriges konst- och designhögskolor. Utställningen är öppet 24 mars – 22 april,

Plats: Lilla Galleriet, våning Plattan, Kulturhuset.

Foto: Kristina Behrens

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Beckmans Designhögskola

Beckmans Designhögskola i Stockholm utbildar inom tre konstnärliga kandidatprogram (180 hp): Form, Mode och Visuell kommunikation. Design finns överallt och skapar förutsättningar både kulturellt och ekonomiskt. Därför är utbildning i designämnen viktigt i dagens samhälle där visuell och materiell kultur konsumeras men också behöver utmanas och ifrågasättas. 

Design kan också vara lösningen på gemensamma samhällsproblem och fungerar som ett verktyg för att främja ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Design kan ställa frågor, utmana, påverka och utveckla vår samtid. Design kan möta globala och lokala utmaningar och design kan bidra till en mer rättvis och inkluderande framtid. www.beckmans.se

Presskontakt

Sofia Hulting

Sofia Hulting

Presskontakt Kommunikatör 073-3866969