Pressmeddelande -

Nu blir stadsbin modemedvetna!

Nu blir stadsbin modemedvetna!

I veckan flyttade en av Bee Urban’s bikupor upp på H&M’s huvudkontor
på Mäster Samuelsgatan i Stockholm. Fadderskapet av bikupan är en del
i H&M’s strävan att internt öka medvetenheten om biologisk mångfald.

Bin utför ekosystemtjänsten pollinering som är centralt för växternas
möjlighet till fortplantning. Dessutom kommer den nya kupan att
kunna bidra till en grönare och mer hållbar stadsbild.

Bee Urbans storstadsbin hjälper till att sprida kunskap om pollinering och
synliggör kopplingen om hur vi i storstadsmiljö är beroende av naturen
för vårt dagliga välmående. Dessutom kommer det i framtiden vara
sannolikt att mer mat odlas lokalt och även till stor del i just staden
på grund av ökade transportkostnader och osäkra odlingsförhållanden i
världen. Då är det ännu viktigare att vi har bin!
Bin hjälper oss inte bara med mat – utan även med våra vackra parker, gröna promenadstråk och gatuträd som alla behöver pollinatörer för att fortsätta frodas och må bra.

Under de senaste åren har det rapporterats från stora delar av världen att
bin börjat försvinna eller dö ut till följd av bland annat jordbruksgifter, parasitangrepp och sjukdomar. Även de naturliga boplatserna försvinner i takt med ökad markexploatering för att bland annat tillgodose behoven av den ökade urbaniseringen. Genom att använda outnyttjade ytor som tak i stadsmiljö vill Bee Urban uppmärksamma bins roll för människan och ge pollinatörerna – som vi är beroende av – någonstans att bo.

Tack H&M för att ni bidrar med ett hem till våra fantastiska bin!

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • honung
 • ekologisk
 • ekologi
 • stadsbild
 • environment
 • modemedveten
 • miljö
 • naturvård
 • stockholm
 • hållbart mode
 • mode
 • biologisk mångfald
 • h&m

Regioner

 • Stockholm

Bee Urban har som första företaget i Sverige, kanske i hela världen, tagit på sig rollen att bidra till ökat antal bin genom att erbjuda företag en helt ny CSR-profil med hjälp av bikupor i stadsmiljö. Vi hjälper företag att säkerställa en av de ekosystemtjänster som deras egen företagsidé vilar på. Oavsett om  CSR-arbetet vill lägga fokus på matproduktion, CO2-neutralisering eller biologisk mångfald så är Bee Urban ett nytänkande och relevant inslag för en hållbar miljöpolicy!

Kontakter

Josefina Oddsberg

Presskontakt Grundare Press, forskning och utveckling. 0703690320