Pressmeddelande -

Sabotage av Globala Gymnasiets bikupa

Den omtalade bikupan på Globala Gymnasiet på Södermalm i Stockholm  utsattes under onsdagen av sabotage. Någon verkar ha försökt sparka eller knuffa ner bikupan vilket kan få hela bisamhället att gå under. Även de skyltar som indikerar att det finns bin utplacerade på platsen hade rivits ned. Händelsen är nu polisanmäld.

Globala Gymnasiets elever riskerade att bli utan undervisning om bin och ekosystemtjänsten pollinering, då någon under onsdagseftermiddagen utsatte skolans bikupa för sabotage. Någon hade försökt välta bikupan och rivit ner de skyltar som var uppsatta runt kupan. Binas ägare, Bee Urban, har svårt att förstå hur någon kan vilja förstöra så för en skola. Utöver det ekonomiska värdet av bin, kupa och honung så tillkommer även utbildningsvärdet om bins nytta. Det är ännu svårt att veta om de ägg och larver som finns i kupan har överlevt, då det under de senaste timmarna har vräkt ner regn och de är känsliga för kyla, säger Bee Urban's vd Karolina Lisslö.

Binas närvaro är en del av skolans projekt "Monsterstäder", där eleverna bland annat kommer att få lära sig om ekosystemtjänsten pollinering och biets viktiga roll för bland annat vår matproduktion och bevarandet av den biologiska mångfalden. Bikupan är en s.k. "fadderkupa" som sponsras av CFI Group, och är utplacerad av företaget Bee Urban, vilka förutom skötsel och tillsyn av bikupan även föreläser och undervisar om bin för skolans elever.

Ämnen

  • Hållbarhetsfrågor/CSR

Kategorier

  • karolina lisslö
  • globala gymnasiet
  • cfi group
  • undervisning
  • bikupa
  • bi
  • bin

Bee Urban har som första företaget i Sverige, kanske i hela världen, tagit på sig rollen att bidra till ökat antal bin genom att erbjuda företag en helt ny CSR-profil med hjälp av bikupor i stadsmiljö. Vi hjälper företag att säkerställa en av de ekosystemtjänster som deras egen företagsidé vilar på. Oavsett om  CSR-arbetet vill lägga fokus på matproduktion, CO2-neutralisering eller biologisk mångfald så är Bee Urban ett nytänkande och relevant inslag för en hållbar miljöpolicy!

Kontakter

Josefina Oddsberg

Presskontakt Grundare Press, forskning och utveckling. 0703690320