Nytt verktyg ska bidra till goda och hållbara belysningslösningar

Pressmeddelande -

Nytt verktyg ska bidra till goda och hållbara belysningslösningar

Genom att ta med belysningsfrågan tidigt i ett byggprojekt kan man skapa goda och genomtänkta lösningar som ökar värdet på byggnaden och i slutänden även gynnar budgeten. Därför lanseras nu Belysningplatsen.se. Med innehåll som videomaterial, fallbeskrivningar och verktyg förväntas den bli en kunskapskälla för alla som är inblandade i belysningsfrågor under en byggprocess. Målet är att det ska bli enklare att skapa hållbar belysning som är bra för både människan, miljön och ekonomin.

Att bygga och renovera fastigheter handlar ofta om komplexa projekt med många intressen inblandade. Ju förr beställaren och fastighetsägaren förstår hur komplicerat belysning är, desto bättre kommer de att förstå vikten av rätt samarbeten under byggprocessen.

Bakom Belysningsplatsen.se ligger Belysningsbranschen som representerar svenska tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter

– Den snabba teknikutvecklingen ställer höga krav på alla som arbetar med belysning, inte minst beställaren som ska ställa krav på sin anläggning. Belysning kräver idag specialistkunskap. Det finns förväntningar på att belysningen ska vara energieffektiv och värdeskapande men få kunder förstår hur komplicerad belysning är idag. Fel val kan få allvarliga och kostsamma konsekvenser, säger Mats Holme, VD för Belysningsbranschen.

– Vi har skapat Belysningsplatsen.se för att vi vill att det ska finnas ett naturligt forum för alla som berörs av belysningsfrågor i byggprocessen – och som vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, oavsett yrkesroll, fortsätter han.

Belysningsplatsen.se innehåller konkreta råd från erfarna experter på belysning, förklarar tekniska termer och ger exempel på nya sätt att samarbeta.

Målet med den nya sajten är att sprida erfarenheter från lyckade projekt. Informationen ska vara enkel att ta till sig och dela. Belysningplatsen.se innehåller videomaterial, inspirerande intervjuer, fallbeskrivningar och verktyg som t.ex. checklistor. Tanken är att fler ska dela med sig av erfarenhet och lösningar så att Belysningsplatsen.se följer branschens utveckling och alltid känns aktuell.

Om Belysningsplatsen.se

Belysningsplatsen.se är till för alla som är intresserade av hur belysningsfrågan kan hanteras på ett bättre sätt i byggprocessen. Bakom satsningen ligger Belysningsbranschen och målet är att det ska bli den självskrivna samlingsplatsen för alla som berörs, oavsett om man är arkitekt, elektriker, ljusdesigner eller beställare.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Taggar

  • belysningplatsen
  • byggprocessen
  • ljusdesign
  • energieffektivisering
  • energibesparing
  • belysningsbranschen
  • belysning

Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importör av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Vi har som verksamhetsmål att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön.

Presskontakt

Mikael Castanius

Mikael Castanius

Presskontakt vd 730447190

Relaterat material