Pressmeddelande -

Arbetaravtal tecknat för bemanningsbranschen

Överenskommelsen om bemanningsavtal för arbetare med samtliga LO-förbund innehåller möjlighet för bemanningsföretag att komma överens med facket om lönen för de bemanningsanställda och lönekostnadsökningar i nivå med övriga på arbetsmarknaden. Enligt en tydlig regel i avtalet ska anställda utan uppdrag vara anträffbara max nio timmar per dygn.

Bemanningsföretagen träffade på kvällen den 18 maj avtal om ändringar i anställningsvillkor och löner med samtliga 14 LO-förbund*/. Kollektivavtalet löper över två år. Lönekostnadsökningarna är i nivå med övriga på arbetsmarknaden.

Lönerna för de bemanningsanställda följer lönen för de anställda hos kunden. Därför följer löneökningarna för de bemanningsanställda också löneökningarna i kundföretaget.

Avtalet har kompletterats med en möjlighet för bemanningsföretaget att komma överens med facket om vilken lön de bemanningsanställda ska ha. Syftet är att de bemanningsanställdas löner ska vara neutrala i förhållande till lönen för anställda hos kunden med motsvarande arbetsuppgifter. Fördelen är att de anställda redan i förväg vet vilken lön de får och att företaget slipper retroaktiva löneutbetalningar, istället för att företaget och facket efteråt ska behöva tvista om lönen.

- Vi är mycket glada att ha kunnat komma överens med samtliga LO-förbund om kompletteringar som gör avtalet mer anpassat till verkligheten och till fördel både för bemanningsföretag och anställda, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström

Tillgänglighet

Regeln om den anställdes tillgänglighet har kompletterats med att den som inte har något uppdrag ska vara anträffbar max nio timmar per dygn.

- Det är det antal timmar en anställd normalt är hemifrån under en arbetsdag och är en anpassning till den verklighet som redan gäller i företagen. Vi hoppas att det kan ta död på myten att bemanningsanställda står till förfogande dygnet runt, säger Bemanningsföretagens avtalsansvarige Gunnar Järsjö.

Giltighetstid

Avtalet är tvåårigt och gäller från 1 maj 2010 till och med 30 april 2012. En förutsättning är dock att samtliga LO-förbund och Bemanningsföretagen antar avtalet senast den 30 juni.

Avtalet omfattar drygt 30 000 arbetare anställda i Bemanningsföretagens medlemsföretag.

För mer information:

www.bemaningsforetagen.se

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Gunnar Järsjö
förhandlare
08 -762 69 75/070 -  345 69 75

Cecilia Malmström
pressinformatör
08-762 68 95/070-345 68 95

*/ Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas Förbund
GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch
Handelsanställdas Förbund
Hotell och Restaurang Facket
Industrifacket Metall
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
Svenska Musikerförbundet
Svenska Målareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
Seko - Facket för Service och Kommunikation

Ämnen

  • Anställningsfrågor, kollektivavtal

Kategorier

  • avtal 2010
  • avtalsrörelse
  • kollektivavtal
  • bemanningsföretagen
  • bemanningsbranschen
  • almega

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 320 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.