Pressmeddelande -

Bemanningsbarometern Q2 ser ljust på framtiden

När Bemanningsföretagen för första gången ger ut Bemanningsbarometern är den förväntade utvecklingen väldigt positiv. 91 procent av bemanningsföretagen förväntar sig ökad efterfrågan och fler jobb under andra kvartalet 2010.

Knappt något företag tror att efterfrågan kommer att minska. Historiskt sett är andelen som förväntar sig en ökad efterfrågan mycket hög.

- När nu vår nya bemanningsbarometer lanseras är det i en uppåtgående konjunkturtrend, bemanningsföretagen ser ljust på framtiden och det blir fler jobb i Sverige, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström. Historiskt sett är det bemanningsbranschen som är först i uppgången efter en lågkonjunktur.

Andra kvartalet 2010 väntar sig hela 88 procent av företagen en ökning av antal anställda.

För andra och tredje kvartalet 2010 tillsammans förväntar sig 92 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan på bemanningstjänster. Inget företag räknar med minskning.

Om Bemanningsbarometern

Bemanningsbarometern är sammanställd av information från Konjunkturinstitutet. Det tillfrågade 156 bemanningsföretag under april 2010 om förväntningarna inför kommande kvartal. 88 procent av företagen svarade.

Bemanningsbarometern är ett tillförlitligt instrument då man historiskt kan se att skillnad mellan utfall och förväntan i bemanningsbranschen är försumbar. Undantaget var den stora finanskrisen 2008, som ingen förutsåg vidden av.

Bemanningsbarometern utkommer en gång i kvartalet.

För mer information

Henrik Bäckström
förbundsdirektör
08-762 69 68/070-345 69 68

Christina Ekdahl
branschanalytiker
08-762 68 48/070-345 68 48

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95

Ämnen

  • Arbetsmarknadsfrågor

Kategorier

  • bemanningsföretagen
  • bemanningsbranschen
  • bemanningsindikatorn

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 320 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.

Relaterat innehåll