Gå direkt till innehåll
Simon Maach, försäljningschef på bemt AB, och Patrik Odstam, Head of Operational Excellence på Espresso House Group, ser fram emot ett fördjupat samarbete. (Fotograf: Billy Lindberg)
Simon Maach, försäljningschef på bemt AB, och Patrik Odstam, Head of Operational Excellence på Espresso House Group, ser fram emot ett fördjupat samarbete. (Fotograf: Billy Lindberg)

Pressmeddelande -

Espresso House väljer smart centralt felanmälanssystem

bemt AB har skrivit ett avtal med Espresso House om att leverera felanmälanssystemet Antiloop till samtliga av kafékedjans enheter i Sverige, övriga Norden och Tyskland. Lösningen ska göra det enklare för kafépersonalen att felanmäla, samtidigt som ledningen får bättre kontroll över förvaltningsprocessen.

bemt AB har i några månader låtit Espresso House testköra företagets egenutvecklade felanmälanssystem Antiloop i kaféer i Sverige. Efter en överväldigande positiv erfarenhet har Espresso House nu tecknat ett avtal om att införa systemet i samtliga inrättningar i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. bemt AB har låtit översätta Antiloop så att det kan användas i alla länder där Espresso House verkar. Det innebär att det är samma system och databas men alla jobbar i sitt eget modersmål. Systemet kommer att börja implementeras i företagets kaféer tidigt nästa år.

”För oss känns det extra roligt att fördjupa vårt samarbete med Espresso House”, säger Simon Maach, försäljningschef på bemt AB. ”Detta är vårt första avtal utomlands och startskottet på vår internationella lansering av Antiloop. Vi tror stenhårt på att vår digitala plattform passar alla typer av verksamhet – det är vårt samarbete med Espresso House ett kvitto på.”

Fredrik Jönsson är bemt AB:s Head of Department and Chief Technology Officer, Antiloop Systems:

”Vi har varit Espresso House servicepartner i flera år, och det här är nästa naturliga steg i vår gemensamma strävan efter en effektiv förvaltningsprocess. Vi är övertygade om att Antiloop kommer att göra positiv skillnad för både personalen och ledningen”, säger han.

En fördel med ett system som Antiloop är den raka ärendegången. När något behöver åtgärdas i exempelvis ett kafé gör beställaren en felanmälan via ett enkelt webbaserat användargränssnitt. All information om felet och vilken anläggning eller utrustning det gäller tilldelas en på förhand ansluten leverantör, som tar emot och utför uppdraget enligt specifikation. Beställaren får löpande återkoppling och information hela vägen fram till avslutat ärende. Systemet går snabbt att implementera i större organisationer.

”Med närmare 500 enheter fördelade på fem olika länder är det ovärderligt att ha samma system överallt”, säger Patrik Odstam, Head of Operational Excellence på Espresso House Group. ”I stället för att varje plats ska behöva upprätta egna kontaktvägar och rutiner koordinerar vi allting centralt. Det är oerhört tidsbesparande och innebär för våra baristor att de kan fokusera på att göra riktigt gott kaffe.”

Förutom att underlätta hanteringen av enstaka ärenden ger Antiloop tillgång till information som ledningen kan använda i verksamhetsstyrningen – incidentrapporter, inventarieregister, SLA-avstämningar, garantikontroller och budgetuppföljningar samt kostnadskontroll. Dessutom ger det insikter som kan lägga grunden för en smartare och mer strategisk underhållsplanering. Konkret kan det innebära färre driftstopp och utökade livscykler, vilket i förlängningen bidrar till kostnads- och energibesparingar.

Bland bemt AB:s befintliga användare av Antiloop finns allt från fastighetsbolag och industrier till butikskedjor.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Om bemt AB och Antiloop

bemt är ett teknik-, service- och konsultbolag med huvudkontor i Malmö och avdelningar i Kristianstad, Helsingborg, Stockholm och Sundsvall.

bemt tillhandahåller lösningar inom ventilation, ovk, styr och regler, kyla, tryckluft, elteknik, solceller och service management. Till kunderna hör industrier, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, butiker, handelsbolag, bensinbolag m.m. i hela landet.

Antiloop är bemt AB:s egenutvecklade digitala system för felanmälan och underhåll. Lösningen underlättar ärendehanteringen och ger överblick och kontroll över förvaltning och resursutnyttjande.

bemt AB ingår i bemtgruppen som verkar i flera olika branscher. Koncernen omsätter cirka 350 mnkr, och verksamhetsområdet är Skandinavien.

Om Espresso House

Espresso House erbjuder en personlig upplevelse med premiumkänsla, från ett vänligt välkomnande i en mysig atmosfär till baristornas hantverk och vårt Specialty Coffee.

Espresso House grundades 1996 i Lund och har sedan dess vuxit till att i dag vara ledande i Norden med närmare 500 coffee shops, 6 000 baristor och cirka 130 000 dagliga gäster. Sedan hösten 2018 finns Espresso House även i Tyskland.

Espresso House är en del av JAB Holding Company.

Kontakter

Michael Brannefalk

Michael Brannefalk

Presskontakt VD

Relaterat innehåll

Er partner inom fastighetsteknik

Vår affärsidé är att hjälpa fastighetsägare energioptimera befintliga och nyproducerade fastigheter med hjälp av den senaste tekniken. Vi vill bidra till sänkta underhålls- och driftkostnader samt minska den totala CO2-påverkan.

Som en komplett leverantör inom service, projektering och installation inom våra verksamhetsområden skapar vi kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Vi erbjuder även teknisk konsultation.

bemt AB
Topplocksgatan 4
212 41 Malmö
Sweden