Dokument -

Benchmark Oil & Gas, Delårsrapport januari-september 2008

Rapportperioden januari - september 2008 EBITDA uppgick till kSEK -1 634 (-21 998). Nettoomsättningen uppgick till kSEK 24 474 (12 755). Rörelseresultatet uppgick till kSEK -5 293(-23 836). Resultat efter skatt uppgick till kSEK -5 365 (-23 827). Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-0,06).
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .doc

Relaterat innehåll