Pressmeddelande -

ÄNNU EN LYCKAD BORRNING I TEXAS

Benchmark Oil and Gas har genomfört sin tionde lyckade borrning i rad, vilket bekräftar bolagets teknik. Benchmarks andel i fyndigheten indikerar efter tester ett kassaflöde på USD 8,300 i månaden, vilket motsvarar ett nuvärde på USD 694,000. Källan, Williams No. 1, Alley Prospect, i Jackson County, Texas, har borrats ned till 3,300 meter och innehåller 4 produktiva sandlager. Sandlagren har en produktiv bredd mellan 2 till 6 meter. Sidkärnor har tagits ut och formationstester körts, vilka bekräftar närvaron av gas. Med så här många och produktiva sandlager förväntar Benchmark sig en tjugoårig livslängd på källan. - Vi har nu framgångsrikt borrat tio källor i rad, vilket bekräftar att vår tekniktillämpning fungerar. Fyndigheten förväntas vara i drift i juni, vilket är mycket tidigt, och bolagets ägarandel på 3,75 procent förväntas ge USD 8,300 per månad. Detta motsvarar ett nuvärde på USD 694,000, säger Benchmarks VD Jan Lundqvist i en kommentar. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Lundqvist, verkställande direktör, Benchmark Oil and Gas AB, telefon 0709-30 30 85

Ämnen

  • Företagande