Pressmeddelande -

BENCHMARK OIL & GAS CO. HAR VUNNIT BUD PÅ FEMÅRIGA ARRENDEN FÖR UTVINNING AV OLJA OCH GAS I COOK INLET, ALASKA

Benchmark Oil & Gas Co. vann 20 av 22 erlagda bud i staten Alaskas "Cook Inlet Areawide Oil and Gas Lease Sale", vilka representerar 109,440 acres av femåriga arrenden för utvinning av olja och gas i 20 arrendeområden. Handpenningen är på cirka USD 271 000, av totala anbudet på USD 1 355 000. Benchmark Oil & Gas Co., som är ett helägt dotterbolag till Benchmark Oil & Gas AB (publ), har deltagit i en auktion av femåriga arrenden anordnad av "State of Alaska Department of Natural Resources". Tilldelningen av vunna bud är preliminär och föremål för Benchmark Oil & Gas Co. att inlåta sig i relevanta arrendeavtal med där tillhörande villkor. Alla bud är föremål för slutgiltigt godkännande av "Commissioner of the Department of Natural Resources". Benchmark Oil & Gas förväntar sig cirka två års utvecklingsarbete innan borrningar kan påbörjas. Robert E. Pledger, verkställande direktör i Benchmark Oil & Gas Co. säger i en kommentar: "Alaska, och i synnerhet regionen Cook Inlet, utgör en spännande möjlighet för Benchmark att verkställa sin affärsmodell av att tillämpa modern teknologi i utvecklings- och tillväxtregioner. Vi tror att Cook Inlet besitter en stor potential för produktion av olja och gas. Detta arrendeförvärv utgör det första steget i Benchmarks ständiga ansträngningar att utveckla denna potential och möta den ökade efterfrågan på olja och naturgas, i Alaska och på andra håll i världen." För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Lundqvist, verkställande direktör, Benchmark Oil & Gas AB (publ), telefon 0709-30 30 85, eller Andrew Wight, landman i Benchmark Oil & Gas Co., Texas, USA, +1-281 558-8585.

Ämnen

  • Industri, tillverkning