Pressmeddelande -

ERBJUDANDET ÖVERTECKNAT MED 78%

Benchmark Oil & Gas AB (publ) kan idag offentliggöra en kraftig överteckning av bolagets två nyemissioner till institutionella investerare och till allmänheten samt till bolagets befintliga aktieägare. Slutlig sammanräkning visar att 178 952 127 aktier tecknades med och utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier kommer att ske i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Bolaget tillförs därmed 100 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Dessutom fulltecknades genomförd kvittningsemission om högst 30 800 000 aktier. Jan Lundqvist, verkställande direktör i Benchmark Oil & Gas AB (publ) säger i en kommentar: "Vi är mycket nöjda med utfallet i emissionerna. Trots den senaste tidens turbulens på världens kapitalmarknader har intresset att deltaga i emissionerna varit mycket stort. Kapitaltillskottet ger oss en stark finansiell ställning och en möjlighet att påskynda utvecklingen av våra befintliga och framtida borrningsprogram i USA och Nordafrika." Genom nyemissionerna ökar antalet aktier i Benchmark med 130 800 000 och aktiekapitalet med 13 080 000 SEK. Efter nyemissionerna uppgår aktiekapitalet till 25 693 373,60 SEK och antalet aktier till 256 933 736. Första handelsdag på NGM Equity är den 12 juni 2006. Finansiell rådgivare i samband med nyemissionerna har varit Libertas Capital Corporate Finance Limited. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Lundqvist, verkställande direktör, Benchmark Oil & Gas AB (publ), telefon 0709-30 30 85

Ämnen

  • Ekonomi, finans