Pressmeddelande -

Framgångsrik borrning av källan Norwood Heirs LaFleur Unit No. 2.

Benchmark offentliggör att borrningen av källan Norwood Heirs LaFleur Unit No. 2 på Orangefältet, Texas varit framgångsrik. Källan har borrats till ett djup av 6 454 fot. Tre nivåer med olja och gas har upptäckts. − Den första analysen visar att källan ligger på ungefär samma nivå som Heirs LaFleur Unit No. 1 som är vår hitintills bästa källa. Bolagets rörelseandel (WI) i källan är 56,5 procent. Vi räknar att det kommer ta fyra till sex veckor att få källan kommersiell, säger VD Jan Lundqvist i en kommentar. Borriggen kommer inom kort att flyttas till nästa borrplats som blir källan Gulf Fee No. B-1. Uppdatering av Alaska Staten Alaska har gett Benchmark leasingrättigheter att bedriva olje och gas prospektering i tjugo block motsvarande 90 616 acres i Cook Inlet. Bolaget fick våren 2006 preliminärt leasingrättigheter på 109 440 acers. Staten Alaska har sedan dess gått igenom området och funnit att visa områden inte kunde arrenderas ut viket är förklarning till minskning av antalet acers. Slutbetalning för leasingrättigheterna blev USD 857 000. − Vi är mycket nöjda med att äntligen fått leasingrättigheterna i Cook Inlet klara. Att våra leasingrättigheter blev något mindre saknar praktisk betydelse. Nu kan vi på allvar börja planera för framtiden i Alaska säger VD Jan Lundqvist i en kommentar. Staten Alaska har rättigheterna till 12,5 procent royalty av den framtida produktionen. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Kangert, Informationsansvarig, telefon 08-622 07 03, 0708-81 49 71 Om Benchmark Oil & Gas AB (publ): Benchmark grundades 1996. Bolaget bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olja och naturgas genom användande av modern teknik. Bolaget är för närvarande verksamt i USA som erbjuder goda geologiska förutsättningar för prospektering, utbyggnad och produktion, ekonomisk stabilitet, låg politisk risk samt en väl utbyggd infrastruktur av hög kvalitet. Idag fokuserarbolaget på undersökning och produktion vid Orange, Lavaca och Liberty Counties i Texas samt i Alaska. Aktien är sedan den 12 juni 2006 noterad på NGM Equity och Benchmark har idag cirka 4 000 aktieägare.

Ämnen

  • Företagsinformation