Gå direkt till innehåll
Avbildade från vänster: Mats Jakobsson, Ove Bender, Andrew Kristensen, Bengt Johansson, Anders Anderberg
Avbildade från vänster: Mats Jakobsson, Ove Bender, Andrew Kristensen, Bengt Johansson, Anders Anderberg

Pressmeddelande -

Benders Sverige AB, Leca Sverige AB, Weber Saint-Gobain Sweden AB – Tre starka varumärken ingår strategiskt samarbete

Benders, Leca och Weber ingår ett strategiskt samarbete som kombinerar Lecas kunskap kring produktion av Leca®-kulor och Webers tekniska kunnande inom murat byggande med Benders produktions- och logistik-kapacitet. Tillsammans skapas förutsättningar för en förbättrad utveckling, tillverkning och distribution av Leca® block till Sveriges byggindustri.

”Med vår kunskap och erfarenhet inom produktion och den omfattande logistiska verksamhet som vi byggt upp, med bl.a. järnvägstransporter kan vi på ett hållbart sätt förse marknaden med våra produkter”, säger Ove Bender, VD Benders Sverige AB. ”Vi är övertygade om att Benders kan tillföra värde i detta samarbete.”

Leca Sverige avslutar sin produktion i slutet av 2021 och Benders börjar tillverkningen av Leca®- block och balkar åt Weber med start årsskiftet 2021/2022.

”Leca har sedan en tid haft fokus på att öka försäljningen av lös-Leca på den svenska marknaden snarare än egen vidareförädling och avtalen med Benders, Leca och Weber är ett naturligt steg i denna utveckling”, säger Bengt Johansson, styrelseledamot Leca Sverige AB.

Weber kommer fortsatt att sköta den tekniska utvecklingen, marknadsföringen och försäljningen av Leca® block, Leca® balkar och tillbehör.

”Avtalen mellan Benders, Leca och Weber är ett bra exempel på hur samarbete mellan tre starka aktörer kan ge ökad effektivisering och resursförstärkning kring en hållbar och teknisk utveckling av svensk byggindustri”, säger Andrew Kristensen, Managing Director Weber Saint-Gobain Sweden.

För ytterligare information:

Benders Sverige AB är en av Sveriges ledande tillverkare av byggprodukter för Tak, Mark, Natursten, Infrastruktur, Grund, Murblock och VA-system. Produktionsenheter finns på 25 platser i Sverige och över 1 000 anställda arbetar på företaget. www.benders.se

Leca Sverige AB bedriver företrädesvis handel av lös-Leca® till Infrastrukturprojekt och industriella kunder. Leca ingår i den franska Saint-Gobain koncernen. www.leca.se

Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber utvecklar, tillverkar och säljer produkter och system för bygg och anläggning inom mur- och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® block. www.se.weber

Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Weber, Dalapro, Gyproc och Isover. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med mer än 179 000 anställda. I Sverige bidrar ca 850 anställda till en omsättning på drygt 3,2 miljarder SEK.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Allt sedan starten år 1960 har vår ambition varit att tillfredsställa våra kunders behov. Vårt företagande präglas av ett lokalt affärsmannaskap, som tillsammans med lyhördhet är en grund för långa och starka relationer med både kunder, leverantörer och inte minst personal. En positiv utveckling sedan dess har bidragit till att Benders idag arbetar inom flera skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av betong- och naturstensprodukter i Norden. Samtidigt blir andelarna på de nya marknaderna ute i Europa större och större och våra sortiment inom byggprodukter och byggsystem växer för varje säsong.

Presskontakt

Christer Pettersson

Christer Pettersson

Presskontakt Chef Marknadskommunikation 010-888 00 00
Ove Bender

Ove Bender

Presskontakt Koncernchef 010-888 00 00

Det naturliga valet

Allt sedan starten år 1960 har vår ambition varit att tillfredsställa våra kunders behov. Vårt företagande präglas av ett lokalt affärsmannaskap, som tillsammans med lyhördhet är en grund för långa och starka relationer med både kunder, leverantörer och inte minst personal. En positiv utveckling sedan dess har bidragit till att Benders idag arbetar inom flera skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av betong- och naturstensprodukter i Norden. Samtidigt blir andelarna på de nya marknaderna ute i Europa större och större och våra sortiment inom byggprodukter och byggsystem växer för varje säsong.