Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Från Frankrike via Island till Bengt Dahlgren i Stockholm

Willem Mazzotti har hunnit med mycket på sin resa till oss och hans breda intresse för forskning och projekt utomlands fortsätter idag då han kombinerar arbetet hos oss med en doktorsutbildning inom energiteknik på KTH och spännande projekt utomlands.

Han kommer från Frankrike från början där han studerade energiingenjör för att, efter att ha träffats på en utbytestermin på Island, återförenas i Sverige med vad som nu är hans fru. Idag har dom 3 småbarn hemma som kommer med sina alldeles egna utmaningar.

Hans intresse för forskning föddes genom att lösa gåtor och en nyfikenhet på att kunna förstå och förklara naturfenomen. Geoenergi, som är den avdelning hos Bengt Dahlgren han idag jobbar på, kan vara ett mycket teoretiskt och matematiskt ämne vilket tilltalade Willem. Dessutom tycker han att det är extra viktigt att han också genom detta område kan bidra till klimatomställningen inom energiförsörjning.

Just nu arbetar han med ett projekt för världsbanken om minskad klimatpåverkan av värme och kyla i offentliga byggnader i Uzbekistan tillsammans med Juru Energy och LDK. Han är också mycket engagerad i Bengt Dahlgrens Forsknings och Utvecklingsavdelning med projekt inom miljöberäkning, GIS och maskininlärning.

Till sist så ser han just nu extra mycket fram emot den stora geoenergikonferensen i Las Vegas och miljökonferensen Stockholm+50 som anordnas i Stockholm av FN i juni.

Kontakta gärna Willem om du är nyfiken något av hans projekt eller vår geoenergiavdelning.
Läs också mer om Willem i vårt nästa nummer av BDAB Nytt som kommer strax innan sommaren!

#geoenergi #energiteknik #fou #innovation #forskning #utveckling

Från Frankrike via Island till Bengt Dahlgren i Stockholm Willem Mazzotti har hunnit med mycket på sin resa till oss och hans breda intresse för forskning och projekt utomlands fortsätter idag då han kombinerar arbetet hos oss med en doktorsutbildning inom energiteknik på KTH och spännande projekt utomlands. Han kommer från Frankrike från början där han studerade energiingenjör för att, efter att ha träffats på en utbytestermin på Island, återförenas i Sverige med vad som nu är hans fru. Idag har dom 3 småbarn hemma som kommer med sina alldeles egna utmaningar. Hans intresse för forskning föddes genom att lösa gåtor och en nyfikenhet på att kunna förstå och förklara naturfenomen. Geoenergi, som är den avdelning hos Bengt Dahlgren han idag jobbar på, kan vara ett mycket teoretiskt och matematiskt ämne vilket tilltalade Willem. Dessutom tycker han att det är extra viktigt att han också genom detta område kan bidra till klimatomställningen inom energiförsörjning. Just nu arbetar han med ett projekt för världsbanken om minskad klimatpåverkan av värme och kyla i offentliga byggnader i Uzbekistan tillsammans med Juru Energy och LDK. Han är också mycket engagerad i Bengt Dahlgrens Forsknings och Utvecklingsavdelning med projekt inom miljöberäkning, GIS och maskininlärning. Till sist så ser han just nu extra mycket fram emot den stora geoenergikonferensen i Las Vegas och miljökonferensen Stockholm+50 som anordnas i Stockholm av FN i juni. Kontakta gärna Willem om du är nyfiken något av hans projekt eller vår geoenergiavdelning. Läs också mer om Willem i vårt nästa nummer av BDAB Nytt som kommer strax innan sommaren! #geoenergi #energiteknik #fou #innovation #forskning #utveckling

Branschengagemang bidrar till erfarenhetsåterföring, utveckling och innovationer - vi vill dela med oss av all vår kunskap!

Genom att delta i bransch- och intresseorganisationer främjar vi kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och erfarenhetsåterföring i branschen. Inom exempelvis våra områden Brand, Sprinkler och Risk finns flera engagemang inom Bengt Dahlgren som bidrar till att förbättra och utveckla branschen. Hela detta härliga gäng hittar ni på bilden nedan.

”Genom att delta i branschforum säkrar vi vår aktuella kunskapsutveckling och får samtidigt vara med och påverka branschen. Det är viktigt för oss att alltid finnas med i de aktuella diskussionerna inom våra respektive områden” förklarar Per-Anders Marberg, VD Bengt Dahlgren Brand & Risk AB.

Några av våra engagemang inom området inkluderar:
Riskkollegiet – Lars Strömdahl, Ordförande
Sprinklerfrämjandet – Hanna Nauckhoff, Styrelsesuppleant
Besiktning.org – Mattias Ringblom, Representant i SBF’s Regelkommitté
BIV Brandteknisk Ingenjörsvetenskap – Katja Cedergren, Ordförande
BRA Brandkonsultföreningen – Malin Vester, Styrelseledamot
Boverket – Nils Olsson, BIV’s representant i referensgrupp
Brandskyddsföreningen – Nils Olsson, BRA’s representant i regelgrupp
SFPE’s arbetsgrupp Performance Based Design – Axel Mossberg, Ordförande
SIS Svenska Institutet för Standarder – Axel Mossberg, ordförande i flera arbetsgrupper

Hur säkrar ni er omvärldsbevakning och utveckling av branschen?

#omvärldsbevakning #kunskapsutveckling #erfarenhetsåterföring

Branschengagemang bidrar till erfarenhetsåterföring, utveckling och innovationer - vi vill dela med oss av all vår kunskap! Genom att delta i bransch- och intresseorganisationer främjar vi kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och erfarenhetsåterföring i branschen. Inom exempelvis våra områden Brand, Sprinkler och Risk finns flera engagemang inom Bengt Dahlgren som bidrar till att förbättra och utveckla branschen. Hela detta härliga gäng hittar ni på bilden nedan. ”Genom att delta i branschforum säkrar vi vår aktuella kunskapsutveckling och får samtidigt vara med och påverka branschen. Det är viktigt för oss att alltid finnas med i de aktuella diskussionerna inom våra respektive områden” förklarar Per-Anders Marberg, VD Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. Några av våra engagemang inom området inkluderar: Riskkollegiet – Lars Strömdahl, Ordförande Sprinklerfrämjandet – Hanna Nauckhoff, Styrelsesuppleant Besiktning.org – Mattias Ringblom, Representant i SBF’s Regelkommitté BIV Brandteknisk Ingenjörsvetenskap – Katja Cedergren, Ordförande BRA Brandkonsultföreningen – Malin Vester, Styrelseledamot Boverket – Nils Olsson, BIV’s representant i referensgrupp Brandskyddsföreningen – Nils Olsson, BRA’s representant i regelgrupp SFPE’s arbetsgrupp Performance Based Design – Axel Mossberg, Ordförande SIS Svenska Institutet för Standarder – Axel Mossberg, ordförande i flera arbetsgrupper Hur säkrar ni er omvärldsbevakning och utveckling av branschen? #omvärldsbevakning #kunskapsutveckling #erfarenhetsåterföring

CCBuild – vi driver arbetsgrupp inom erfarenhetsåterföring för klimatberäkningar inom återbruk

Bengt Dahlgrens Maria Perzon, Anna Högberg och Gerda Ingelhag driver gruppen, inom vårt deltagande i CCBuild. Till gruppen har nu över 70 branschkollegor anmält sitt intresse vilket vi självklart tycker är fantastiskt! Hittills har gruppen hunnit med fem träffar varav den senaste igår. Nästa träff är planerad till slutet av augusti. 

Under tidigare träffar har många intressanta presentationer samt workshops gjorts, bland annat med Familjebostäder, Bruksspecialisten, IVL Svenska Miljöinstitutet, White Arkitekter, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Vasakronan och Plant. Gruppen har även haft besök av Thomas Johansson på Boverket som presenterade deras syn på återbruk i relation till den nya lagen om klimatdeklaration av byggnader. 

CCBuild står för ”Centrum för cirkulärt byggande” och är en arena där fler än 100 av branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Visionen för CCBuild är att skapa förutsättningar för återbruk av byggprodukter i industriell skala och bidra till en förändring på systemnivå mot cirkulära materialflöden. Projektet drivs med ekonomiskt stöd från Vinnova genom programmet UDI och det leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

För mer info om CCBuild: https://www.ccbuild.se/

#ccbuild #återbruk #cirkulärtbyggande #hållbartbyggande

CCBuild – vi driver arbetsgrupp inom erfarenhetsåterföring för klimatberäkningar inom återbruk Bengt Dahlgrens Maria Perzon, Anna Högberg och Gerda Ingelhag driver gruppen, inom vårt deltagande i CCBuild. Till gruppen har nu över 70 branschkollegor anmält sitt intresse vilket vi självklart tycker är fantastiskt! Hittills har gruppen hunnit med fem träffar varav den senaste igår. Nästa träff är planerad till slutet av augusti. Under tidigare träffar har många intressanta presentationer samt workshops gjorts, bland annat med Familjebostäder, Bruksspecialisten, IVL Svenska Miljöinstitutet, White Arkitekter, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Vasakronan och Plant. Gruppen har även haft besök av Thomas Johansson på Boverket som presenterade deras syn på återbruk i relation till den nya lagen om klimatdeklaration av byggnader. CCBuild står för ”Centrum för cirkulärt byggande” och är en arena där fler än 100 av branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Visionen för CCBuild är att skapa förutsättningar för återbruk av byggprodukter i industriell skala och bidra till en förändring på systemnivå mot cirkulära materialflöden. Projektet drivs med ekonomiskt stöd från Vinnova genom programmet UDI och det leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. För mer info om CCBuild: https://www.ccbuild.se/ #ccbuild #återbruk #cirkulärtbyggande #hållbartbyggande

Presskontakt

Martina Mattsson

Martina Mattsson

Presskontakt Marknadsansvarig Koncern & Stockholm Bengt Dahlgren AB 0734-258151
Samuel Reinwalds

Samuel Reinwalds

Presskontakt Marknadsansvarig 031-7202535

Teknikkonsult inom samhällsbyggnad

Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen.

Företaget grundades 1952, och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Bengt Dahlgren-koncernen har cirka 600 medarbetare som verkar i hela landet men även internationellt.

Läs mer på www.bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren
431 37 Mölndal
Sverige