Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Säkerhetsskydd – Har ni koll på vad som gäller?

Alla myndigheter, organisationer och företag som har hand om hemlig eller känslig information som är av vikt för Sveriges säkerhet är ansvariga för att informationen inte hamnar i orätta händer. Arbetet för att säkerställa detta kallas säkerhetsskydd. För att undvika att gapet mellan hot och skydd fortsätter att växa, kan det behövas säkerhetsskyddsåtgärder. Grunden i detta arbete är att göra en säkerhetsskyddsanalys.

Den 1 april 2019 infördes den nya säkerhetsskyddslagen i Sverige. Den gäller för all verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet, till exempel olika former av kritisk infrastruktur. Eftersom dessa bolag idag inte alltid är statliga utan även kan vara privata aktörer kommer den nya lagen att påverka många verksamheter. Lagen innebär nya högre krav gällande säkerhetsskyddsarbete och införs för att kunna minska våra sårbarheter.

Det finns tre kategorier som är särskilt viktiga att jobba med:

· Informationssäkerhet - att information hanteras på rätt sätt av de som behöver den för sitt arbete och att den skyddas så att inte obehöriga kan komma åt den.

· Fysisk säkerhet - består bland annat av lås, larm, staket till byggnader med syftet att skydda både information och verksamheter som är viktig för Sveriges säkerhet.

· Personalsäkerhet - att bara pålitliga personer får tillgång till information eller verksamheter som de behöver för sitt arbete. 

Säkerhetsskyddslagen ställer krav som vid första anblick kan verka svåra att förstå och omsätta i en verksamhet. Organisationer behöver se säkerhetsskydd som en förändringsprocess som man jobbar aktivt med och som stärker den egna förmågan på lång sikt. 

Bengt Dahlgren hjälper organisationer, myndigheter och företag att genomföra säkerhetsskydd för känslig information. Vi gör en bedömning av vilken information och vilka tillgångar som behöver skyddas i er organisation, vilka hot som kan föreligga och på vilket sätt ett fullgott skydd ska uppnås.

#säkerhetsskydd #nyalagar

Säkerhetsskydd – Har ni koll på vad som gäller? Alla myndigheter, organisationer och företag som har hand om hemlig eller känslig information som är av vikt för Sveriges säkerhet är ansvariga för att informationen inte hamnar i orätta händer. Arbetet för att säkerställa detta kallas säkerhetsskydd. För att undvika att gapet mellan hot och skydd fortsätter att växa, kan det behövas säkerhetsskyddsåtgärder. Grunden i detta arbete är att göra en säkerhetsskyddsanalys. Den 1 april 2019 infördes den nya säkerhetsskyddslagen i Sverige. Den gäller för all verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet, till exempel olika former av kritisk infrastruktur. Eftersom dessa bolag idag inte alltid är statliga utan även kan vara privata aktörer kommer den nya lagen att påverka många verksamheter. Lagen innebär nya högre krav gällande säkerhetsskyddsarbete och införs för att kunna minska våra sårbarheter. Det finns tre kategorier som är särskilt viktiga att jobba med: · Informationssäkerhet - att information hanteras på rätt sätt av de som behöver den för sitt arbete och att den skyddas så att inte obehöriga kan komma åt den. · Fysisk säkerhet - består bland annat av lås, larm, staket till byggnader med syftet att skydda både information och verksamheter som är viktig för Sveriges säkerhet. · Personalsäkerhet - att bara pålitliga personer får tillgång till information eller verksamheter som de behöver för sitt arbete. Säkerhetsskyddslagen ställer krav som vid första anblick kan verka svåra att förstå och omsätta i en verksamhet. Organisationer behöver se säkerhetsskydd som en förändringsprocess som man jobbar aktivt med och som stärker den egna förmågan på lång sikt. Bengt Dahlgren hjälper organisationer, myndigheter och företag att genomföra säkerhetsskydd för känslig information. Vi gör en bedömning av vilken information och vilka tillgångar som behöver skyddas i er organisation, vilka hot som kan föreligga och på vilket sätt ett fullgott skydd ska uppnås. #säkerhetsskydd #nyalagar

Valsverket får 3D-modellerat brandskydd

Tillsammans med Bimfire har Bengt Dahlgren modellerat brandskyddet i 3D för projekt Valsverket och vi arbetar nu aktivt för att brandskydd i BIM ska bli ett naturligt inslag i brandskyddsprojekteringen. I projektet, som gjorts i samarbete med Peab, har responsen varit mycket god på grund av att vi tillfört en ökad kvalitet genom leverans av brandmodeller i Revit. Genom detta arbetssätt minskar risken för fel i projekteringen och ger en ytterligare tydlighet kring utförandet av brandskydd under produktion.

Valsverket ligger i Eskilstuna och är ca 23 000 kvm stort vilket inkluderar 337 hyreslägenheter. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och beräknas vara färdigställt 2023.

Marcus Nilsson på Bengt Dahlgren har arbetat med modelleringen och säger ”Peab och flera av disciplinerna har från start varit väldigt positiva till att ha med brand i BIM och det har hela tiden känts som ett naturligt inslag i projekteringen. Vi slipper dubbelarbete och har kunnat förse projektet med större och mer lättillgänglig information. Genom att vi brandkonsulter också arbetar med modeller istället för PDF’er har vi enklare kunnat fånga upp delar som annars kan vara svåra att upptäcka eller förstå, exempelvis schakt med olika kanaler och svåra vinklar, som trappor, som ska brandklassas.”

Kontakta gärna Marcus Nilsson, Erik Almgren eller någon av våra konsulter för att höra mer!

#brandskyddibim #bim #3D #brandskyddsprojektering

Valsverket får 3D-modellerat brandskydd Tillsammans med Bimfire har Bengt Dahlgren modellerat brandskyddet i 3D för projekt Valsverket och vi arbetar nu aktivt för att brandskydd i BIM ska bli ett naturligt inslag i brandskyddsprojekteringen. I projektet, som gjorts i samarbete med Peab, har responsen varit mycket god på grund av att vi tillfört en ökad kvalitet genom leverans av brandmodeller i Revit. Genom detta arbetssätt minskar risken för fel i projekteringen och ger en ytterligare tydlighet kring utförandet av brandskydd under produktion. Valsverket ligger i Eskilstuna och är ca 23 000 kvm stort vilket inkluderar 337 hyreslägenheter. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och beräknas vara färdigställt 2023. Marcus Nilsson på Bengt Dahlgren har arbetat med modelleringen och säger ”Peab och flera av disciplinerna har från start varit väldigt positiva till att ha med brand i BIM och det har hela tiden känts som ett naturligt inslag i projekteringen. Vi slipper dubbelarbete och har kunnat förse projektet med större och mer lättillgänglig information. Genom att vi brandkonsulter också arbetar med modeller istället för PDF’er har vi enklare kunnat fånga upp delar som annars kan vara svåra att upptäcka eller förstå, exempelvis schakt med olika kanaler och svåra vinklar, som trappor, som ska brandklassas.” Kontakta gärna Marcus Nilsson, Erik Almgren eller någon av våra konsulter för att höra mer! #brandskyddibim #bim #3D #brandskyddsprojektering

Den 7:e juni välkomnar Bengt Dahlgren hela 12 stycken sommarkonsulter inom våra avdelningar på Brand & Risk. Varmt välkomna säger vi till Fiona, Sara, Anna, Amanda, Sofie, Fredrik, Ervin, Ellinor, Emilia, Daniel, Hanna och Ellen!

Vi är mycket glada att kunna välkomna så pass många studenter i år trots omständigheterna i världen omkring oss. Studenterna kommer att tillbringa sommaren runtom på våra kontor i Sverige; från Uppsala och Stockholm till Linköping och Skövde och ner till Borås, Göteborg och Malmö.

I år har vi tagit steget längre för att se till att våra sommarkonsulter verkligen får nytta av sin tid hos oss, ge en ökad förståelse för yrket och kunna sätta de upplevelser de får vara med på i sommar i ett större sammanhang. Vi har satt ihop ett utbildningsprogram med gemensamma föreläsningar ett par dagar per vecka. Programmet innefattar alltifrån yrkeskunnande såsom brandskydd i BIM, Boverkets byggregler och brandfarlig vara till mjukare värden så som exempelvis medarbetarskap, mångfald och jämställdhet.

Bengt Dahlgren arbetar alltid nära akademin och välkomnar varje år flera studenter till våra olika avdelningar som både sommarkonsulter, exjobbare och praktikanter från många av Sveriges universitet, högskolor och yrkeshögskolor. För oss är det viktigt att samarbetet mellan industrin och akademin alltid finns närvarande, i form av forskning och innovation men även genom studenter och deras kunnande!

#sommarjobbare #industrinochakademin #utbildningsprogram

Den 7:e juni välkomnar Bengt Dahlgren hela 12 stycken sommarkonsulter inom våra avdelningar på Brand & Risk. Varmt välkomna säger vi till Fiona, Sara, Anna, Amanda, Sofie, Fredrik, Ervin, Ellinor, Emilia, Daniel, Hanna och Ellen! Vi är mycket glada att kunna välkomna så pass många studenter i år trots omständigheterna i världen omkring oss. Studenterna kommer att tillbringa sommaren runtom på våra kontor i Sverige; från Uppsala och Stockholm till Linköping och Skövde och ner till Borås, Göteborg och Malmö. I år har vi tagit steget längre för att se till att våra sommarkonsulter verkligen får nytta av sin tid hos oss, ge en ökad förståelse för yrket och kunna sätta de upplevelser de får vara med på i sommar i ett större sammanhang. Vi har satt ihop ett utbildningsprogram med gemensamma föreläsningar ett par dagar per vecka. Programmet innefattar alltifrån yrkeskunnande såsom brandskydd i BIM, Boverkets byggregler och brandfarlig vara till mjukare värden så som exempelvis medarbetarskap, mångfald och jämställdhet. Bengt Dahlgren arbetar alltid nära akademin och välkomnar varje år flera studenter till våra olika avdelningar som både sommarkonsulter, exjobbare och praktikanter från många av Sveriges universitet, högskolor och yrkeshögskolor. För oss är det viktigt att samarbetet mellan industrin och akademin alltid finns närvarande, i form av forskning och innovation men även genom studenter och deras kunnande! #sommarjobbare #industrinochakademin #utbildningsprogram

Presskontakt

Martina Mattsson

Martina Mattsson

Presskontakt Marknadsansvarig Koncern & Stockholm Bengt Dahlgren AB 0734-258151

Teknikkonsult inom samhällsbyggnad

Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen.

Företaget grundades 1952, och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Bengt Dahlgren-koncernen har cirka 600 medarbetare som verkar i hela landet men även internationellt.

Läs mer på www.bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren
431 37 Mölndal
Sverige