Pressmeddelande -

Bengtsfors kommun har miljö- och personvänliga bilar!

För tredje gången har Folksam granskat och betygsatt bilinköpen på kommuner. En listning har gjorts kring vilka som bäst lyckats kombinera hög säkerhet med låg bränsleförbrukning. I denna ranking hamnar Bengtsfors kommun lågt, vilket är missvisande på flera sätt. I den senaste bilupphandlingen som genomfördes av kommunen valdes dieselbilar med partikelfilter. Någon annan form av miljöbilar var inte aktuella att köpa, då det inom kommunen helt saknas tankställe för etanol och/eller biogas! Studien omfattar nybilsregistreringar under 2007 och av den senaste bilupphandlingen registrerades 18 bilar under detta år, övriga bilar från samma upphandling registrerades i slutet av december 2006. När upphandlingen skulle göras tillfrågades KUSTOM – kommunsamverkan kring trafiksäkerhet och miljö i Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud. Projektet sker i samverkan med Vägverket som även bidrar med kunskapsöverföring och delfinansiering.Kommunen fick då omdömet att dieselbilar med partikelfilter var den bästa miljömässiga lösningen med tanke på att tankställen för annat än diesel/bensin inte finns. Intentioner finns att inför nästa upphandling inrikta den på andra typer av miljöfordon, under förutsättning att det är praktiskt genomförbart. När det gäller säkerheten valde kommunen att i upphandlingen kräva fyrhjulsdrift på flertalet fordon. Anledningen till detta val var att bilarna används av hemtjänsten och hemsjukvården som måste ta sig ut till vårdtagare på landsbygden med mat samt ge vård. En annan anledning var att vägarna i området inte har hög standard och många av vägarna på landsbygden dessutom snöröjs och sandas/saltas med fördröjning. Att välja fyrhjulsdrivet gjordes för att värna om personalen samt om vårdtagarna. Med de skillnader, som finns gällande vägstandard och framkomlighet mm, går det inte att jämföra landsbygdskommuner med städer. Frågor besvaras av ekonomichef Sten-Inge Lilja, tfn 0709-377031 eller kommunchef Solveig Andersson, tfn. 0709-377005. För Bengtsfors kommun Sofia Magnusson Informationsansvarig

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Bengtsfors

Kontakter

Sofia Magnusson

Presskontakt Kommuninformatör Informationsansvarig 0531-526003