Pressmeddelande -

Förbättringarna i lokala företagsklimatet – inte tillräckligt för bättre ranking

Igår släpptes Svenskt Näringslivs uppmärksammade årliga ranking av kommunernas företagsklimat. Svenskt Näringsliv kartlägger årligen företagsklimatet genom enkätundersökningar i alla Sveriges 290 kommuner genom enkätundersökning bland de lokala företagen. Näringsidkarnas svar ger ihop med statistiska fakta - om exempelvis utbildningsnivå, skattenivå mm - grunden för rankingen. Enkätsvaren från kommunens egna företagare ger en bild av att Bengtsfors lokala företagsklimat utvecklas i positiv riktning, tyvärr blir resultatet av den totala rankingen från Svensk Näringsliv trots detta en nedflyttning med 5 platser. Mer information om rankingen finns på www.kfakta.se. - Bengtsfors kommun har gått fram i vissa stycken, speciellt när det gäller det sammanfattande omdömet, men eftersom omvärlden också gått framåt blir slutresultatet en marginell försämring, säger Svenskt Näringslivs regionchef Urban Svanberg. Kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Gustavsson, kommenterade rankingen så här; – Vi har redan tidigt i vårt utvecklingsarbete fastställt att det är bara med en enastående förmåga till förnyelse och genom att vara vassare än andra kommuner som det går att rädda situationen och skapa en livskraftig framtid för Bengtsfors kommun. Jag anser fortfarande att Bengtsfors kommun har goda förutsättningar till en livskraftig framtid. Men det krävs nya sätt att arbeta och det krävs krafttag! Att resultatet från enkäten är förbättrat känns som ett steg i rätt riktning! Vi har kommit en bit på väg och det är klart att det hade varit skönt att få en positiv utveckling av rankingen, men å andra sidan är vi på det klara med att det är ett långsiktigt jobb. Vi har kämpat väl utifrån våra egna förutsättningar och nu gäller det att fortsätta jobba vidare med att förbättra förutsättningarna för företagande i vår kommun. Bengtsfors Utvecklings AB: s VD Per-Olof Larsson; - Jag är jätteangelägen om att förbättra företagsklimatet i kommunen. Så nu gäller det att jobba på för att öka den positiva attityden kring företagande bland alla intressenter i kommunen. Vi måste bli bättre på att lyssna och ta till oss företagarnas synpunkter. Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Per-Olof Larsson, Bengtsfors Utvecklings AB tfn. 0531-528010 alt. av kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Gustavsson tfn. 0531-526004. Svenskt Näringslivs regionchef Urban Svanberg ger också gärna mer information om rankingen och Bengtsfors lokala företags enkätsvar. Urban nås på tfn. 054-14 27 70. Sofia Magnusson Informationsansvarig

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland

Med Dalslands Kanal som ett pärlband igenom ligger Bengtsfors kommun - en del av Dalsland! Här bor knappt 10 000 människor. Kommunens yta är 890 kvadratkilometer vilket innebär 11 invånare per kvadratkilometer. Kommunen är mest känd för sina natursköna omgivningar och Dalsland Kanot Maraton+ som är Sveriges största kanotlopp. Bengtsfors präglas också av en lång tradition inom konst och hantverk. 
 

Kontakter

Sofia Magnusson

Presskontakt Kommuninformatör Informationsansvarig 0531-526003