Pressmeddelande -

Nya produkter och tjänster viktig del i Bengtssons Tools satsning på att bli totalleverantör till den tyngre industrins underhållsverkstäder

Bengtssons Maskins division Tools har under de senaste månaderna utformat en delvis ny marknadsstrategi med den tyngre industrins underhållsverkstäder som prioriterad kundgrupp. Som ett led i strategin ingår både lansering av nya produkter och servicetjänster i form av bl a en egen kalibreringsverkstad. Ett viktig led i satsningen på att bli en totalleverantör till underhållsverkstäderna är också auktoriseringen som Sveriges första servicecenter för Enerpac´s hydraulverktyg. Bengtssons Tools har även gjort en förändring av sina produktgrupper för att tydliggöra fokuseringen på underhållssidan. De tre produktgrupper som bildar plattform för den nya satsningen är Lyft, Hydraulik och Moment.

Divisionen Tools inom Bengtssons Maskin har sedan många år haft ett produktprogram som riktar sig till både underhålls- och produktionsavdelningar inom den tyngre industrin. Den renodling som nu sker mot främst underhållsverkstädernas behov av produkter och tjänster ser Anders Skoog, försäljningschef på division Tools, som strategiskt riktig då dessa avdelningar i allt större utsträckning efterfråga totallösningar av samarbetspartners som kan leverera mer än produkter.

- Produkter, Kunskap och Service är tre viktiga värdeord i den satsning vi gör och som innebär att vi förutom att erbjuda ett brett produktprogram och kundanpassade speciallösningar, också blir en stark servicepartner. Underhållsverkstäderna inom den tyngre industrin har en central roll när det gäller att få produktionsprocesserna att fungera smidigt utan onödiga störningar, och samtidigt ställs det tuffa krav på att arbeta kostnadseffektivt och hålla nere kostnaderna. Genom att vi nu koncentrerar oss på ett lite smalare men samtidigt utökat produktprogram anpassat för denna kundgrupp, samtidigt som vi tillför nya tjänster, kan vi mer kraftfullt stötta underhållsverkstäderna och hjälpa dem att nå uppställda mål. Lite skämtsamt brukar vi säga att vi som motto ska ha att ”vara underhållsverkstädernas bästa vän”, men med detta vill vi också visa den höga ambitionsnivå vi satt upp, säger Anders Skoog i en kommentar.

Norbar ny agentur inom nya produktgruppen Moment

Anders Skoog tar även den kundnära service som kommer att erbjudas i form av fältservice-tekniker som ytterligare ett exempel på hur man vill bredda erbjudandet till underhålls-verkstäderna, men han lyfter också fram viktiga nyheter i produktprogrammet. Som ett led i satsningen på underhållsverkstäderna har division Tools etablerat den nya produktgruppen Moment. Här finns dels produkter som tidigare låg inom gruppen Hydraulik, men även nya produkter har tillkommit. Ett exempel är den nya agenturen Norbar och det betyder att divisionen inom Moment fått ett mycket brett program med momentverktyg från både Enerpac och Norbar. Satsningen på den nya produktgruppen förklarar Anders Skoog med att den tyngre industrin ställer allt tuffare kvalitetskrav på sammanfogningar.

- När kraven ökar växer också nya behov fram och genom att kombinera Enerpac och Norbar blir vi mycket kompletta inom området. Programmet sträcker sig från manuella moment-verktyg till luft- och eldrivna verktyg samt även hydrauliska momentverktyg som klarar oerhört stora moment med mycket hög precision. När det gäller hydraulisk kraft har vi idag produkter och lösningar för alla industriella tillämpningar och det är något vi verkligen vill föra ut till underhållsverkstäderna.

Division Tools samarbete med Enerpac har utökats under året och utan att Anders Skoog vill berätta för mycket antyder han att det inom en snar framtid kommer att presenteras en stor nyhet på marknaden.

Från handdrivna momentnycklar till kontrollutrustning

När det gäller Norbars program omfattar det momentnycklar, momentförstärkare, luftdrivna momentverktyg samt även utrustning för kontroll och kalibrering. Det är också Norbars utrustning som används i division Tools nya kalibreringsverkstad.

Exempel från Norbars program är luftdrivna momentverktyg i serien ”Pneutorque”. Med en robust luftmotor drivs Norbars momentförstärkare och via en regulator uppnås en mycket hög noggrannhet (under +/- 5 %), och noggrannheten blir ännu högre genom användning av en elekronisk momentkontroll. En stor fördel som spar tid är att en mutter i en och samma rörelse både monteras och dras åt med momentkontroll.

Norbars luftdrivna momentdragare finn i ett antal modeller (för moment mellan 100 – 6 000 Nm) och gemensamt för hela programmet är att det utvecklats med stor hänsyn till användaren. Ett exempel är låg ljudvolym (under 85 dB) även under belastning och möjligheten till kontrollerad rörelse vilket har stor betydelse vid sammanfogningar. Två modeller ur Norbar-programmet är dels PTM-52-800-B för moment mellan 160-800 Nm samt PTM-72-1000-B som klarar moment från 200 – 1 000 Nm.


För mer information kontakta:
Anders Skoog, försäljningschef division Tools, Bengtssons Maskin, tel: 011-31 76 80,
Mobil: 070-544 15 55, e-post; anders.skoog@bengtssons-maskin.se
www.bengtssons-tools.se

Fakta om Bengtssons Maskin
Bengtssons Maskin med huvudkontor i Arlöv ingår i den börsnoterade Indutrade-koncernen och har ett 30-tal anställda samt en årsomsättning på ca 105 Mkr (2010). Verksamheten är indelad i de två divisionerna Transmission och Tools. VD är Pål Pullen.

Divisionen Tools marknadsför verktyg inom tre produktgrupper; Lyft, Hydraulik och Moment. Tools har även en egen serviceverkstad som förutom att tillhandahålla reservdelar också reparerar och kalibrerar utrustning hela produktsortimentet. För de flesta av leverantörerna är Tools också auktoriserad servicepartner.

Inom divisionen Transmission kombineras egen tillverkning av tandade produkter såsom kugghjul och remhjul med agenturprodukter från några av Europas ledande tillverkare. Dessutom erbjuds olika typer av supporttjänster med anknytning till transmissionsområdet som t ex Assembly (delmontering), Calculation (beräkning/dimensionering), CAD (webbtjänst för 3D CAD) samt Logistic (webbtjänst med logistikinformation för avtalskunder)

Taggar

  • lyft
  • hydraulik
  • moment
  • underhållsverkstäder
  • servicecenter
  • bengtssons tools
  • norbar
  • enerpac
  • momentverktyg
  • kalibrering