Pressmeddelande -

Sveriges främsta skolor i samverkan för att ta fram innovativa idéer inför kommande vaccinationserbjudande mot Covid-19

Det behövs innovativa lösningar på dagens och morgondagens utmaningar vilket ställer krav på samverkan. Nu lanseras en helt ny casetävling “Skillbridge” som ska bidra till att integrera kompetens mellan olika discipliner från fyra skolor: Handels, KTH, KI och Berghs. Den utmaning som tagits fram för i år tar utgångspunkt i prevention i form av kommande vaccinationserbjudande mot Covid-19. Söndagen den 15:e november kommer studenterna att pitcha sina lösningar för juryn.

Utgångspunkten för caset är att själva vaccinet endast är en del av lösningen på Covid-19. Fokus för caset är själva vaccineringen av den svenska befolkningen. Att analysera data för att och hitta rätt individer i olika grupper och genomföra vaccinationer av miljontals personer på kort tid ställer nya krav på säker AI-baserad analys, logistik och informationsströmmar.

Stockholm har bra utbildningsinstitutioner vilket ger förutsättningar för en bra talangförsörjning som möjliggör utveckling. Stockholm associeras i allt större utsträckning med innovation, teknik och entreprenörskap och för att befästa sin position behövs ett ekosystem av samverkan mellan skolor, företag och myndigheter. Det är viktigt att skapa fler sammanhang för samverkan.

Studenter från Handels, KTH, KI och Berghs har bjudits in till Skillbridge Student Case Challenge skapad i samspel mellan skolorna. Studenterna har aldrig tidigare jobbat tillsammans med innovativ problemlösning, men nu får de chans att bilda team med en representant från respektive skola. Under två veckor, som avslutas med intensivt arbete under en helg jobbar teamen med underlag från Pfizer och IBM, samt stöd av Arthur D Little.

“Casebaserad undervisning och case-tävlingar är effektiva för att få chans att hitta nya lösningar och testa dem direkt med återkoppling av företag. Skolorna gör det i olika omfattning, men nu är det dags att låta ingenjörer, ekonomer och kommunikatörer samarbeta då samhällsproblemen blir alltmer komplexa”, säger Henrik Glimstedt, lärare i kursen The Art of Case Cracking på Handelshögskolan i Stockholm.

Årets utmaning i Skillbridge handlar alltså om att skugga Folkhälsomyndighetens uppdrag att ta fram en nationell plan för vaccinationer mot covid-19. Syftet är att skapa en god beredskap för att erbjuda vaccination mot sjukdomen när ett vaccin finns tillgängligt i Sverige. Frågeställningar i projektet blir t ex hur och i vilka kanaler myndigheter och sjukvården bör kommunicera med prioriterade grupper, väl förankrat i aktuellt kunskapsläge, och utbilda om vaccinationer mot covid-19. En utmaning är att det i traditionella och sociala medier även kan förekomma information som bygger på ryktesspridning och ren desinformation. Kommunikationen ska stödja målgrupperna i att förstår, accepterar och kunna agera i situationen.

”Lösningarna är inte enbart relevanta för vaccineringsprocessen, utan har hög relevans för framtidens sjukvård rent generellt”, säger Torbjörn Hägglöf, Artificial Intelligence (AI) Business Sales & Delivery Executive på IBM.

”Vi har en hög förväntan på resultaten från grupperna, och ser fram emot att få träffa dem”, säger Vahid Zohali och Malin Parkler, Sverigechefer för IBM respektive Pfizer, i ett gemensamt uttalande.

Studenterna ska ta fram förslag på en plattform för tjänster, tekniska lösningar, interface och kommunikationsplaner, som kan ger bra förutsättningar att erbjuda vaccin till svenska befolkningen.


Fakta Skillbridge Case Student Challenge 2020:

 • Casetävling i samspel mellan fyra skolor: Handelshögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och Berghs School of Communication
 • Tävlingen ligger utanför ordinarie undervisning
 • Studenterna har ansökt om att delta, urvalet gjorts på respektive skola
 • Årets uppdragsgivare: Pfizer + IBM
 • Period: Uppstart 4:e november, tävlingshelg 14-15 november 2020
 • Team: 5 team med 4 studenter per team (tvärdiscipliner)
 • Vinnande team får möjlighet till internship hos uppdragsgivarna


Kontaktpersoner:

Handelshögskolan, Henrik Glimstedt, 070-7317887
Berghs School of Communication, Camilla Wallander, 073-7470021
Kungliga Tekniska Högskolan, Oscar Nilsson, 076-0206595
Karolinska Institutet, Anna Birgersdotter, 070-0306680
Arthur D Little, Oscar Gustavsson, 070-8832019

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • utbildning
 • studentcase
 • covid-19
 • tävling

Regioner

 • Stockholm

Berghs School of Communication erbjuder strategisk och kreativ utbildning på olika nivåer inom marknadskommunikation. Skolan erbjuder heltidsutbildningar och internationell bachelor, över 80 kurser på deltid samt anpassade utbildningar för organisationer och företag. Varje år går cirka 3000 personer någon form av utbildning på Berghs – i Sverige eller utomlands. Dessutom kommer ytterligare cirka 3000 personer på skolans inspirationsseminarier. Berghs ligger i centrala Stockholm och är en del av utbildningskoncernen Intendia Group.

Kontakter

Lina Kellgren

Presskontakt Marknadschef Communications 070 29 79 264

Camilla Wallander

Presskontakt VD 073-747 00 21