Gå direkt till innehåll
Kent Rosenqvist, styrelseordförande, och Hans Green, VD, har skrivit under anslutningen till Allmännyttans Klimatinitiativ
Kent Rosenqvist, styrelseordförande, och Hans Green, VD, har skrivit under anslutningen till Allmännyttans Klimatinitiativ

Pressmeddelande -

Bergs Hyreshus AB ansluter sig till Allmännyttans Klimatinitiativ

Bergs Hyreshus AB har skrivit på avsiktsförklaringen för att ansluta sig till Allmännyttans Klimatinitiativ.

Allmännyttans Klimatinitiativ är ett upprop inom allmännyttan i syfte att arbeta med att minska klimatpåverkan.
Tanken är att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, aktiv samverkan och erfarenhetsutbyte.

De övergripande målsättningarna är att Bergs Hyreshus AB ska vara fossilfritt till senast år 2030 samt ha 30% lägre energianvändning år 2030.

- För oss känns det som en självklarhet att anta utmaningen. Vi vill bidra till att minska klimatpåverkan och att kommande generationer ska ha möjlighet att bo lika bra som oss, säger Hans Green, VD Bergs Hyreshus AB.

För mer information om Allmännyttans Klimatinitiativ: https://www.sabo.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bergs Hyreshus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Bergs kommun. Bolaget äger och förvaltar drygt 700 lägenheter samt kommersiella-, industriella- och kommunala lokaler. Beståndet finns spritt inom hela Bergs kommun, med en koncentration till centralorten Svenstavik. Bolaget har ungefär 20 anställda och har sitt kontor och säte i Hackås.

Presskontakt

Sven-Erik Freskgård

Sven-Erik Freskgård

Presskontakt VD 068716452

Kommunalt fastighetsbolag med både bostäder och lokaler : hos oss vill både du och ditt företag bo !

Bergs Hyrehus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Bergs kommun.
Bolaget äger och förvaltar ca 700 lägenheter och kommersiella lokaler inom tung industri, tillverkning, lager, kontor, vård och skola / utbildning.
Verksamheten finns över hela Bergs kommuns yta, från Hackås i norr till Ljungdalen i söder.
Bergs Hyreshus AB äger också 99,9% av fastighetsbolaget Mötesplats Oviken AB som är en multihall med simhall, bowling, idrottshall, café, gym och konferens. Anläggningen är belägen mitt i Myrviken och drivs av bygdens eget driftsbolag.

Bergs Hyreshus AB
Skede 910
845 94 HACKÅS
Sverige