Gå direkt till innehåll
IT-gården, Hackås, Bergs kommun.
IT-gården, Hackås, Bergs kommun.

Pressmeddelande -

Bergs Hyreshus AB flyttar kontoret till IT-gården i Hackås

Bergs Hyreshus AB har innan sommaren hyrt ut sina nuvarande kontorslokaler i Svenstavik från september månad i år.
Bolaget kommer att flytta till IT-gården i Hackås, där lediga ytor finns och där fastigheten också är bolagets egen. Planeringen har pågått under sommaren och flyttlasset går 22-23 augusti då också kontoret är stängt.

Den 24/8 öppnar åter Bergs Hyreshus kontor och då på ny adress:
IT-gården, Skede 910
830 23 HACKÅS

- Det blir ett spännande steg att flytta kontoret till en helt ny ort. Samtidigt är det helt naturligt att vi skall flytta på oss om vi kan hyra ut mer yta, eftersom vi är ett fastighetsbolag, säger Hans Green, VD Bergs Hyreshus AB.

- Att vi flyttar till just IT-gården i Hackås är för oss ett naturligt steg i att utveckla även den fastigheten. Nu får vi en närvaro varje dag i fastigheten och kan därmed erbjuda bra förutsättningar för såväl större som mindre företag som söker kvalitativa kontorslokaler. På sikt är vår målsättning att skapa ett kluster av företag i IT-gården, säger Hans Green vidare.

Bergs Hyreshus ABs alla övriga kontaktuppgifter, som mail, telefon m.m. blir intakta. Det är endast besöks- och postadressen som berörs.

Mediakontakt
Hans Green, VD, 070-573 52 86

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bergs Hyreshus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Bergs kommun. Bolaget äger och förvaltar drygt 700 lägenheter samt kommersiella-, industriella- och kommunala lokaler. Beståndet finns spritt inom hela Bergs kommun, med en koncentration till centralorten Svenstavik. Bolaget har drygt 20 anställda och har sitt säte i Svenstavik.

Presskontakt

Sven-Erik Freskgård

Sven-Erik Freskgård

Presskontakt VD 068716452

Kommunalt fastighetsbolag med både bostäder och lokaler : hos oss vill både du och ditt företag bo !

Bergs Hyrehus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Bergs kommun.
Bolaget äger och förvaltar ca 700 lägenheter och kommersiella lokaler inom tung industri, tillverkning, lager, kontor, vård och skola / utbildning.
Verksamheten finns över hela Bergs kommuns yta, från Hackås i norr till Ljungdalen i söder.
Bergs Hyreshus AB äger också 99,9% av fastighetsbolaget Mötesplats Oviken AB som är en multihall med simhall, bowling, idrottshall, café, gym och konferens. Anläggningen är belägen mitt i Myrviken och drivs av bygdens eget driftsbolag.

Bergs Hyreshus AB
Skede 910
845 94 HACKÅS
Sverige