Gå direkt till innehåll
Bergs Hyreshus AB har infört Huskurage !

Pressmeddelande -

Bergs Hyreshus AB har infört Huskurage !

Bergs Hyreshus AB antog under hösten policyn Huskurage - mot våld i nära relationer.

Huskurage är en ideell förening likaväl som en metod för att effektivt verka mot våldet i nära relationer. Då detta våld ofta förekommer i hemmet är det naturligt för Bergs Hyreshus AB att ansluta sig till Huskurage och driva ett aktivt arbete i frågan.

- Det här är viktigt. Och nästan förpliktande för oss som bostadsbolag. Våldet i nära relationer förekommer ofta i hemmet och vi hyr de facto ut lägenheter. Vi kan genom några enkla åtgärder sprida information och medvetenhet i frågan. Och i samma anda uppmana till omtanke och omsorg från grannar när man misstänker våld i nära relationer, säger Hans Green, VD Bergs Hyreshus AB.

Bergs Hyreshus AB har via sitt nyhetsbrev informerat alla sina hyresgäster. Dessutom delas material ut till alla nya hyresgäster.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bergs Hyreshus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Bergs kommun. Bolaget äger och förvaltar drygt 700 lägenheter samt kommersiella-, industriella- och kommunala lokaler. Beståndet finns spritt inom hela Bergs kommun, med en koncentration till centralorten Svenstavik. Bolaget har ungefär 20 anställda och har sitt kontor och säte i Hackås.

Presskontakt

Sven-Erik Freskgård

Sven-Erik Freskgård

Presskontakt VD 068716452

Kommunalt fastighetsbolag med både bostäder och lokaler : hos oss vill både du och ditt företag bo !

Bergs Hyrehus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Bergs kommun.
Bolaget äger och förvaltar ca 700 lägenheter och kommersiella lokaler inom tung industri, tillverkning, lager, kontor, vård och skola / utbildning.
Verksamheten finns över hela Bergs kommuns yta, från Hackås i norr till Ljungdalen i söder.
Bergs Hyreshus AB äger också 99,9% av fastighetsbolaget Mötesplats Oviken AB som är en multihall med simhall, bowling, idrottshall, café, gym och konferens. Anläggningen är belägen mitt i Myrviken och drivs av bygdens eget driftsbolag.

Bergs Hyreshus AB
Skede 910
845 94 HACKÅS
Sverige