Gå direkt till innehåll
Gabriella Elgenius leder ett forskningsprojekt i Bergsjön i Göteborg som handlar om lokalt inflytande.
Gabriella Elgenius leder ett forskningsprojekt i Bergsjön i Göteborg som handlar om lokalt inflytande.

Nyhet -

Bergsjöbor forskar om lokalt inflytande

Hallå där, Gabriella Elgenius från Göteborgs universitet. Du leder ett forskningsprojekt i Bergsjön med medborgarforskare. Vad handlar det om?
– Det är ett internationellt forskningsprojekt som handlar om att hitta nya metoder för lokalt inflytande. I projektet vill vi lyfta lokala perspektiv tillsammans med medborgarforskare och bidra till lokalt engagemang. Man kan säga att projektet vilar på två ben. Dels engagerar vi personer som bor eller verkar i Bergsjön som medborgarforskare i projektet. Dels samlar vi in kunskap om vad Bergsjöborna tycker om sitt område, sina bostäder och hur de ser på sina möjligheter till inflytande i utvecklingen av området.

Vad är medborgarforskare?
– Det är personer med god lokal kännedom och anknytning, som är intresserade av samhällsfrågor och som vill delta i och lära mer om forskning. I projektet har vi åtta medborgarforskare som bor eller verkar i Bergsjön och som tillsammans på att bra sätt representerar Bergsjön. De har olika ålder, olika erfarenheter och yrken och har tillsammans en bred språkkompetens. Nu är de timanställda av Göteborgs universitet för att delta i projektet.

Vad ska de göra?
– Vi har börjat med några dagars kompetensutveckling där vi gått igenom forskarens roll och metoder, och så har vi tillsammans arbeta fram en intervjuguide som ska fungera som ett stöd när de nu börjar intervjua. Medborgarforskarna intervjuar kvinnor i sina nätverk om hur de ser på Bergsjön, sitt bostadsområde, sin bostad och bland annat på sina möjligheter att påverka hur offentliga platser utformas. Resultatet ifrån dessa intervjuer samt fokusgrupper ligger sedan till underlag för en enkät som ska nå ut till ett större antal Bergsjöborn. Genom det här förarbetet vet vi vilka frågor som är viktiga för Bergsjöborna.

Vad är det för enkät?
– Det är en enkätundersökning där vi frågar Bergsjöbor om hur de upplever sitt boende, sin stadsdel och hur de ser på sina möjligheter till inflytande. Vi räknar med att gå ut med den i september, men i dagsläget vet vi inte riktigt hur, inte mer än att den ska nå ut brett.

Hur ska svaren från den enkäten användas?
– Först ska vi analysera svaren tillsammans med medborgarforskarna och se vad vi kan dra för slutsatser. Sedan ska vi presentera resultatet så att så många som möjlighet att ta del av svaren. Det här kommer kanske att ske någon gång kring årsskiftet. Vi tänker oss olika former av träffar och möten där boende i Bergsjön, lokala föreningar och aktörer kan diskutera resultatet.

– Det vi kommer fram till kommer också att jämföras med resultaten från projekten i Tyskland och England, så det blir spännande. Vår förhoppning är förstås att vi ska kunna bidra positivt på flera olika plan för att öka Bergsjöbornas möjligheter till lokalt inflytande när det gäller planering av bostäder och offentliga platser.

Vad är det för fördelar med att ha med medborgarforskare i själva projektet?
– Medborgarforskarna är mycket kompetenta och tar med sig mycket kunskap in i projektet. Det ger projektet kunskap som vi annars inte skulle ha tillgång till, samtidigt som de får möjlighet till kompetensutveckling och lära sig mer om forskning, att intervjua och transkribera bland annat.

Fakta/ EMPOWER – nya metoder för engagemang, urban och lokal integration
Ett internationellt forskningsprojekt i samarbete mellan universitet, forskningsinstitut, lokala myndigheter, bostadsplanerare och civilsamhället i Göteborg (Sverige), Birmingham (England) och Bochum (Tyskland). Projektets övergripande mål är att utveckla kunskap och metoder som främjar hållbara städer och samhällen genom att stärka lokalt inflytande i planering av bostäder och offentliga platser. Stöds av Formas – ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling.

I Göteborg drivs projektet i Bergsjön med hjälp av lokala medborgarforskare och i samverkan med lokala aktörer. Engagerade i Bergsjön är åtta medborgarforskare, Abdirahman Abdi, Faten Atie, Jilla Faraji, Ubah Hersi, Samira Hussein, Karina Zoe Gonzalez Löfgren, Sarah Nyangena, Omanilaye Ogbowokara och Juwaina Swaid samt forskningsassistent Amanj Aziz, Göteborgs universitet och projektpartner i civilsamhället AnnSofie Olsson, Bergsjöns församling. Andra projektpartners är Bergsjön 2021 och deras medlemmar. Bergsjöskolan, Skolan mitt i byn samt Navet i Bergsjön är lokala aktörer som på olika sätt bidrar till projektet.

För mer information kontakta: Gabriella Elgenius, docent och projektledare, Göteborgs universitet, gabriella.elgenius@gu.se


---------------------
Bergsjön 2021 är ett samarbete mellan tio fastighetsägare med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Vi som samarbetar är: ByggGöta, Nordin Fastigheter, Balder, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Göteborgslokaler, Willhem, Victoria Park, SHH Bostad och Wallenstam.

Vill du använda vårt material? Ange Bergsjön 2021 som källa och länka till www.bergsjon2021.se. Tänk på att bilderna inte är fria för publicering. Kontakta oss om ni vill ha tillgång till bildmaterialet.

Ämnen

Regioner

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är ett samarbete mellan elva fastighetsägare som genom nybyggnation vill utveckla livskvaliteten för alla människor i framtidens Bergsjön.

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg
Sweden