Gå direkt till innehåll
Malin Widehammar och Qadar Gedi är två Bergsjöbor som engagerat sig för att ta fram en lokalekonomisk analys för Bergsjön. Nu välkomnar de fler i arbetet.
Malin Widehammar och Qadar Gedi är två Bergsjöbor som engagerat sig för att ta fram en lokalekonomisk analys för Bergsjön. Nu välkomnar de fler i arbetet.

Nyhet -

Kom med i arbetet för att stärka Bergsjöns ekonomi

Hur mycket av pengarna i Bergsjön stannar lokalt och hur mycket spenderas på andra ställen? Det håller Malin Widehammar och Qadar Gedi just nu på att undersöka. Genom att få koll på flödet av pengar in och ut ur stadsdelen kan man bättre se vad som behövs för att stärka ekonomin lokalt.

– Vi vill stärka Bergsjön på många olika sätt och en god ekonomi är grunden för utvecklingen. Det vi gör nu är en analys för att få koll på vad man lägger pengarna på och var de hamnar. Vi vill öka möjligheten att få in mer pengar i området som stannar och cirkulerar här, säger Malin Widehammar på föreningen Navet i Bergsjön.

Det är Navet i Bergsjön som tagit initiativ till att göra en så kallad lokalekonomisk analys. Det är en etablerad metod för att titta på lokala ekonomier och som ger en lägesbild av vilka resurser som finns, vad som saknas, vilka orsakerna är och vilka förändringar som kan vara möjliga.

– När vi vet hur det ser ut kommer vi fortsätta och föreslå åtgärder och planer för utveckling, och att pengarna som i dag inte hamnar i Bergsjön i stället stannar här. Men det här kan vi inte göra själva. Vi behöver både experter och fler Bergsjöbor i arbetet, säger Malin Widehammar.

Nyfiken på analysen
Qadar Gedi en annan Bergsjöbo som engagerat sig i arbetet. Han tycker det är väldigt spännande och är nyfiken på vad analysen kommer att visa. Framförallt är det två frågor han undrar över.

– Jag vill veta vilka typer av anställningsformer som Bergsjöborna har. Till exempel hur många som har timanställning och hur många som har fast jobb. Jag är också nyfiken på hur privatekonomin ser ut. Hur stor är medelinkomsten och hur stora är utgifterna, säger Qadar Gedi som arbetar som lärarassistent på Solbackeskolan och också sitter i Navets styrelse.

Stötta företagande
En av de som deltar i arbetet är Joachim Keim från företaget Coompanion. De jobbar med att stötta företagande och entreprenörskap som värnar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för att skapa lokal och regional utveckling. Just nu jobbar Joachim med att sammanställa och analysera fakta om Bergsjön. Hans arbete ska resultera i en rapport som ska vara klara klar i slutet av mars 2021.

– Dels finns massor av statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, som vi bland annat använder oss av. Här kan vi till exempel se hur många som har jobb, var de jobbar och inom vilket område, hur många som arbetspendlar in och ut ur Bergsjön, vad det finns för företag och verksamheter i området och en massa mer, säger Joachim Keim från Coompanion.

Joachim Keim från Coompanion håller just nu på att sammanställa och analysera fakta om Bergsjön.

Bjuder in till workshops
Men allt syns inte i statistik. För att få en så heltäckande bild som möjligt behövs mer kunskap från Bergsjön, bland annat av människor som bor är verksamma i stadsdelen. Ett sätt att få input är de workshops som Navet bjuder in till under hösten. Den första ska ta upp vart Bergsjöbornas pengar tar vägen och hur man kan få dem att stanna i Bergsjön. Den andra handlar om vilka lokala resurser som finns, och då handlar det om resurser i en vid mening, allt från natur till antal företag och utbildningsnivå. Den tredje workshopen tar upp klimatpåverkan och livsstil.

Workshoparna är 12 november, 17 december, 21 januari, 4 mars och en slutkonferens den 25 mars. Navet välkomnar alla att vara med på workshoparna. Ta kontakt via mejl eller Facebook (se faktaruta).

– Workshoparna kommer ge oss viktig kunskap om läget nu, men också för att blicka framåt. Vad behövs och vilka förändringar är tänkbara. Ju fler som engagerar sig och ju mer input vi får desto bättre blir resultatet, säger Joachim Keim.

Åtgärder för jobb, inkomster och intäkter
Rapporten som de nu arbetar med kommer att ligga till grund för näst steg – att planera för och hitta åtgärder som kan ha en stärkande effekt på ekonomin och genera jobb, inkomster och intäkter.

– Att lokala företag och verksamheter i först hand anställer Begsjöbor tror jag är jätteviktigt. Och också att hitta vägar så att de som vuxit upp här och utbildat sig väljer att bo kvar. Då handlar det om tillgång på jobb och attraktiva bostäder, säger Qadar Gedi.

Navet har mer på gång för att stärka Bergsjön. I torsdags den 5 november hölls den första träffen (digitalt) med Navets inkubator, som ger kunskap, kontakter och rådgivning för den som går i tankar på att starta eller utveckla en verksamhet. Till exempel ett företag, ett kooperativ eller en ekonomisk förening.

Kom med i arbetet!

Det pågår också ett arbete för att hitta möjligheter så att Yesbox erbjudanden kan bli tillgängliga i Bergsjön. Yesbox ger bland annat den som funderar på att starta eget kostnadsfri rådgivning, stöd i idéutveckling och möjlighet att testa affärsidén.

– Ja det händer en hel del. Och vi behöver fler som är aktiva i arbetet med att utveckla Bergsjön. Kontakta oss på Navet om du vill veta mer eller är sugen på att vara med i arbetet, säger Malin Widehammar.

Fakta / Om LEA – lokalekonomisk analys
I en lokalekonomisk analys undersöker man hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna som spenderas och därmed stannar kvar i ett lokalsamhälle och hur stor del som läcker ut. Genom att räkna ut vad och hur mycket som konsumeras utanför området, kan man ta reda på vilka varor och tjänster som behövs lokalt och därmed skapa fler eller nya arbetstillfällen. Målet är öka möjligheten att få in mer pengar i området och som cirkulerar där. I Göteborg har det gjorts sådana här lokala analyser i Hammarkullen och Bergum/Gunnilse.

Initiativtagare är Navet i Bergsjön och uppdraget genomförs tillsammans med Coompanion i samverkan med Bergsjön 2021, Hyresgästföreningen, stadsdelsförvaltningen, Folkets hus och parker och med stöd av EU-projektet Leader längs Göta älv.

FAKTA / Föreningen Navet i Bergsjön
Navet har som ändamål att vara en öppen mötesplats för demokrati, gemenskap, kultur och personlig bildning. Vi tror att egenmakt är en förutsättning för tillit och engagemang!

Följ Navet i Bergsjön på Facebook
Kontakt:info@navet.org

------------------------------------------------
Bergsjön 2021 är ett samarbete mellan tio fastighetsägare med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Vi som samarbetar är: ByggGöta, Nordin Fastigheter, Balder, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Göteborgslokaler, Willhem, Victoria Park, SHH Bostad och Wallenstam.

Vill du använda vårt material? Ange Bergsjön 2021 som källa och länka till www.bergsjon2021.se. Tänk på att bilderna inte är fria för publicering. Kontakta oss om ni vill ha tillgång till bildmaterialet.

Ämnen

Regioner

Om Bergsjön 2031

Bergsjön 2031 är ett samarbete mellan elva fastighetsägare som genom nybyggnation vill utveckla livskvaliteten för alla människor i framtidens Bergsjön.

Bergsjön 2031
Rymdtorget 7
415 19 Göteborg
Sweden