Pressmeddelande -

Nej till vargjakt

Nej, det är inte dags att jaga varg!

"Nu är det dags att jag varg" säger Svenska Jägareförbundet som anser att tålamodet med varg har nått bristningsgränsen. Hur motiverar de detta? Det har tagit 30 år för vargstammen att växa, till det antal vargar som vi har idag. Jämfört med vildsvinen som enligt uppgift har ökat med 20-25000 djur per år.

Vi vet inte med all säkerhet om vi har 200 vargar. Det kan vara svårt att få fram de exakta siffrorna, eftersom runt hälften av de vargar som dör antas ha dödats illegalt. Dessutom har vargstammen stora inavelsproblem. Hur kan man fundera på att införa jakt på varg, när man inte vet hur stark vargstammen är genetiskt? Det strider helt mot EU:s art- och habitat direktiv.

För tio år sedan fanns en annan syn på hur stort antal vargar som behövdes för att få en livskraftig vargstam. Man ville ha minst 500 vargar om den är isolerad från andra vargpopulationer, för att få en långsiktigt livskraftig vargstam. Sveriges vargstam är isolerad eftersom invandring av vargar österifrån i stort sett omöjliggörs av illegal jakt och generös tilldelning av skyddsjakt.

Jägarförbundet påstår att de inte får något gehör från myndigheter då det gäller deras önskemål, utan man lyssnar på oss, majoriteten av svenska folket, som vill ha kvar vargen och därigenom den biologiska mångfalden. Så är dock inte fallet. Jägarkåren har:

*genom påtryckningar fått ner nivån från 500 vargindivider till 200.

* fått igenom förändring av § 28

* allt oftare fått skyddsjakter beviljade, genom att använda sig av argument såsom att vargar tar tamdjur och jakthundar, har inavelsdefekter och det senaste argumentet är att en varg är oskygg.

* skapat en debatt gällande ny rovdjurspolitik, där man vill få en regional rovdjursförvaltning, och man kräver nu licensjakt på varg.

Säg oss Jägareförbundet, vilka lyssnar på rovdjursvännerna?

Enligt åklagarmyndigheten har risken för obehörig påverkan ökat och personer med stort lokalt inflytande kan komma att påverka besluten och därmed rovdjursstammarnas storlek på ett negativt sätt.

Vad gäller den illegala jakten, så kommer den aldrig att upphöra bara för att man flyttar rovdjursförvaltningen från nationell till regional nivå . Torsten Mörner tycks sig veta att målet med 200 vargar nu är uppnådd, och jakt

måste omedelbart sättas in, annars kommer det bli en ohanterlig situation. Bo Karlsson, ordförande i Skattungby-Torsmo viltvårdsområde påstår att, enligt hans egen uträkning skall finnas mellan 275 och 400 vargar i landet under jaktsäsong 2008/09. Att det skall födas 200-250 valpar våren 2009. Och att vi sommaren 2009 har cirka 475-525 vargar i Sverige.

Men för att ge ett ganska så rätt svar, att med en genomsnittlig årlig tillväxt på 9-10 procent skulle vargstammen, om den i dagsläget var 299 individer, nå siffran 400 om ca 6-7 år. Med den högsta tillväxten man hade under 2000-talet (41 procent) skulle vargstammen ändå inte tangera 400 vargindivider inom två år, utan först år 2011.

Förebyggande åtgärder

Vad beträffar löshundsjakten är den inte motiverad, då detta är en oetisk form av jakt då man med hund hetsar ett byte. Det finns oftast inget motiverat skäl för att avliva en vargindivid som går till angrepp mot en hund. Det finns förebyggande åtgärder såsom pinglor och skyddsvästar som alltför få använder. Fäbobrukare och andra tamdjursägare kan bruka nattfållor, boskapshundar och rovdjursstängsel.

I paragraf 28 står det att förebyggande åtgärder skall vidtagas först, innan skyddsjakt beviljas, men som alltför sällan sker. Egentligen handlar detta om konkurrens om storviltet, att kunna äga och jaga i skogen som de gjort innan vargen återkom. Att kunna ha lösspringande hundar, att kunna ha tamdjuren utan direkt tillsyn eller tillräckligt bra stängsel.

Vem vet vad som är onormalt och inte onormalt hos vargar? Man ser problem som väldigt ofta inte finns. Mer kunskap om varg och dess beteende måste inskaffas och större kreativitet för att finna och tillämpa lösningar. De lokala rovdjurs råden representeras av företrädare för skogsägarna, lantbrukarna och jägarna, medan organisationerna som är för rovdjur inte har lika bred representation. Vi värnar om världens djur men inte om våra inhemska arter utan här läggs förvaltningen på jägarkåren.

Nej, det är inte dags att börja skjuta varg.

 

Pernilla Hedblom boende i vargrevir För Nordulv

 

Jimmy Magnusson För Nordulv

Ämnen

  • Naturfrågor