Press release -

Bakgrund till Syndikalisternas sk blockad mot Berns Salonger

Pressinformation från Berns Salonger

Bakgrund till Syndikalisternas sk blockad mot Berns Salonger

Sedan en tid vidtar Syndikalisterna olika åtgärder för att tvinga Berns Salonger att gå med på de krav som Syndikalisterna riktar mot Berns Salonger.

– Konflikten handlar om att Syndikalisterna ställer långtgående krav på företaget som det inte finns någon grund för. Genom att ge felaktig information vilseför Syndikalisterna gäster, allmänhet, artister, media och anställda. Berns finns med på Hotell- och Restaurangfacket lista över företag med schysta villkor. Genom aggressiva aktioner försöker man få företaget att vika sig och ge efter för den utpressning man bedriver, säger Berns VD Yvonne Sörensen Björud.

Berns Salonger har inte någon konflikt med de fackliga organisationer som representerar vår bransch. Berns Salonger har kollektivavtal med såväl Hotell- och Restaurangfacket som Unionen.

Hotell- och Restaurangfacket har tagit fram en lista på de företag som man har avtal med, ”schysta listan”. Berns finns sedan lång tid med på denna lista. Så här skriver Hotell- och Restaurangfacket på sin hemsida:

"Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen måste arbetsgivaren hålla sig till vissa givna regler (till exempel minimilön, arbetstid, semester och försäkringar). För att du ska kunna välja att gå på ställen som tecknat kollektivavtal, för att garantera sina anställda schysta löner och anställningsvillkor, har Hotell- och restaurangfacket tagit fram Schysta listan". www.schyst.net/index.php?sid=2&pid=630 

Syndikalisternas krav

Syndikalisterna ställer tre alternativa krav till vilka Berns Salonger har sagt nej med nedanstående motiv.

  • Syndikalisterna vill att Berns Salonger anställer de sju städare som blev uppsagda av entreprenadföretaget NCA under hösten.

Berns motiv: Städarna har aldrig varit anställda av Berns. Om företaget skulle anställa dessa städare skulle man tvingas säga upp befintlig personal.

  • Om inte Berns anställer städarna vill Syndikalisterna att Berns anlitar El Registro Städservice KB, ett bemanningsföretag som Syndikalisterna själva ska organisera.

Berns motiv: Berns har beslutat att bedriva städningen av hotellet i egen regi, dock har NCA fortsatt kvar uppdraget av övrig städning. Man tackar alltså nej till det av Syndikalisterna organiserade bemanningsföretaget. Syndikalisterna går själva till storms mot företagens anlitande av bemanningsföretag och menar att det är att kringgå Lagen om anställningsskydd.

  • Om Berns inte anlitar Syndikalisternas bemanningsföretag eller anställer de sju uppsagda städarna från Syndikatet, kräver man 920 000 kronor för att lämna Berns Salonger i fred.

Berns motiv: Detta är ren utpressning då den riktar sig till ett företag med vilket de aktuella städarna aldrig har haft ett anställningsförhållande. Syndikalisterna har vid ett flertal andra tillfällen tvingat andra företag att betala för att avsluta sina aktioner. 

Slutsatser

Berns Salonger drar följande slutsatser av den senaste tidens aktiviteter från Syndikalisternas sida:

  • De ställer krav på skadestånd för arbetare som aldrig varit anställda i företaget.
  • De aktioner de bedriver innebär ett hot mot anställda och gäster.
  • De trakasserar kunder och artister som vill komma och spela på Berns.
  • Om åtgärderna tillåts fortsätta hotar det sysselsättningen i företaget.

Bakgrund

Yvonne Sörensen Björud har varit VD för Berns Salonger sedan april 2007. Goda arbetsvillkor för de anställda ser hon som en självklarhet. 

Sommaren 2007 säger företaget upp sitt avtal med Fastighetsvårdarna. Uppsägningstiden är sex månader. Orsaken till uppsägningen är missnöje med städkvalitén och osäkerhet kring skötseln av företaget.

Hösten 2007 genomförs en aktion av Syndikalisterna utanför Berns där man delar ut flygblad som säger att arbetare på Berns inte har korrekta löner och anställningsvillkor. De personer som berörs är anställda av Fastighetsvårdarna och det företaget förhandlar med Syndikalisterna, varvid hotet om stridsåtgärder dras tillbaka.

I mars 2008 anlitas NCA för ansvar för städning av samtliga lokaler förutom hotellet. NCA tar över en del av personalen från Fastighetsvårdarna. Denna upphandling görs med hjälp av en extern konsult för att fastställa att den nya leverantören, NCA, följer de lagar och regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden.

Den 30 november sägs den städentreprenör som Berns anlitat för hotellet, Jennixa, upp med sex månaders uppsägning av samma anledning.

I januari 2009 säljer ägaren till Berns Salonger China Teatern. Den nye ägaren, Oscarsteatern, väljer en annan städentreprenör än NCA och därmed dras kontraktet ner. NCA säger då upp personal på grund av minskat uppdrag.

I februari 2009 får Berns ett varsel om stridsåtgärder från Syndikalisterna. Kravet är att de tre syndikalister som sagts upp av NCA ska återanställas med Berns som arbetsplats. Då kravet inte kan tillgodoses av NCA och ej heller av Berns bryter stridsåtgärder ut. Syndikalisterna, med stöd av Anti-Fascistisk-Aktion hindrar gäster från att komma in på Berns. Blockaden pågår i cirka fyra veckor, syndikalisterna är vid vissa tillfällen våldsamma mot gäster och Berns förlorar betydande intäkter.

För att få slut på detta tar NCA över städningen av hotellet från den 1 maj 2009 och återanställer de tre syndikalisterna samt personal från Jennixa.

Under hösten 2009 meddelar NCA att man har arbetsbrist i företaget. Man tvingas säga upp 25 personer i Stockholm. När denna uppsägning genomförs följer man den turordningslista enligt LAS som gäller inom företaget. NCA meddelar också att man inte längre är intresserad av att fortsätta med städningen av hotellet. Tio personer som är placerade på Berns sägs upp av NCA

NCA förhandlar under hösten med Syndikalisterna och betalar en summa samt förlänger uppsägningstiden för de anställda till den 31 december 2009. Under den tiden arbetar några kvar med Berns som arbetsplats medan andra får uppdrag på andra arbetsplatser som NCA har uppdrag för.

Under hösten kontaktar Berns Syndikalisternas talesman för att undvika samma problem som året innan. Syndikalisterna vill då ta över städningen själva genom ett eget bemanningsföretag. En offert för detta lämnas. Berns tackar nej till offerten och beslutar att ta över städningen av hotellrum i egen regi.

Under en längre tid har beläggningen på Berns gått ned. Företaget har tvingats dra ner personal inom flera olika kategorier, vilket inte minst har inneburit att antalet tjänstemän har minskat. För städningen av hotellet anställs två personer på heltid, varav en skulle tillhöra Syndikalisterna enligt uppgift från Syndikatets talesperson. Någon övergång av verksamhet föreligger inte. Berns har alltså ingen skyldighet att anställa de som sagts upp från NCA.  Även om LAS inte är tillämplig i detta fall har de som anställts varit placerade på Berns längre än någon av Syndikatets övriga medlemmar.

Därefter följer en längre tids hot och trakasserier. För en vecka sedan, den 1 maj, kulminerade hoten och Berns ledning beslutar sig för att stänga Berns Salonger då personalens och gästernas säkerhet inte kan garanteras.

Kvällen den 7 maj ger sig Syndikalisterna återigen på Berns gäster och polisen får ingripa. Hot riktas även mot de artister som har kommande engagemang på Berns Salonger.

 För mer information kontakta Yvonne Sörensen Björud yvonne.sorensen@berns.se

SAC:S REGISTERMETOD

Se nedan länk till SAC:s hemsida och deras förslag till hur arbetet ska organiseras på Berns genom den sk Registermetoden. LS står för Lokala Syndikat och Stockholms Hotell och Restaurangsyndikat är ett sådant. 

Registermetoden föreslår en upphandlingsprocess som inte är förenlig med hur den svenska arbetsmarkanden fungerar och regleras genom lagstiftning och avtal. Hotell och restaurangfacket (HRF) har idag 38 000 medlemmar medan Stockholms Hotell och Restaurangsyndikat (del av SAC) har maximalt ett hundratal medlemmar. 

Länk: https://www.sac.se/Aktuellt/Tema/Registret/Kort-förklaring-av-Registermetoden

 

Topics

  • Business enterprise

Regions

  • Skåne

Berns är ett av Sveriges största mötes- och nöjesetablissemang. Med 150 års erfarenhet bär
verksamheten med sig en fantastisk historia.  Här har människor från världens alla hörn träffats för att uppleva banbrytande konst, mode, musik, mat, design och mycket mer. Huset rymmer restaurangerna Berns Asiatiska, Berns Bistro, Berns Hotel, festvåningar och en legendarisk konsertscen. 

Contacts

Mickaela Borg

Press contact Produktionsledare / Content Manager