Press release -

Hotell- och Restaurangfacket tar avstånd från Syndikalisternas agerande mot Berns

Den fackliga organisationen Hotell- och Restaurangfacket uttrycker sitt stöd för Berns och vitsordar att vi har goda relationer i LO-tidningens nätupplaga (www.lotidningen.se/?id_item=28208)
– Det är glädjande att Hotell- och Restaurangfacket tar avstånd från Syndikalisternas metoder, säger Berns VD Yvonne Sörensen Björud. Jag har, sedan jag kom till Berns för tre år sedan, varit angelägen om att ha de bästa kontakter med de fackliga organisationerna. Jag välkomnar fackets aktiviteter och tycker det är angeläget att de kan föra de anställdas talan i olika frågor, menar Yvonne Sörensen Björud vidare.

Syndikalisterna kräver bland annat att sju städare som blivit uppsagda från städföretaget NCA ska anlitas av Berns genom ett, av Syndikalisterna organiserat, bemanningsföretag. Berns har i stället valt att driva städningen av hotellet i egen regi. Syndikalisternas alternativa krav är att Berns ska betala 920 000 kronor för att de ska häva sin blockad, vilket är ren utpressning från Syndikalisternas sida.

Syndikalisterna bedriver sin kamp med lögner och metoder som inte hör hemma på svensk arbetsmarknad, säger Yvonne Sörensen Björud.

I media förekommer uppgifter om att Berns lagt ut allt mer arbete på entreprenörer och att det skulle vara anledningen till konflikten. Det är fel. Berns har tvärtom tagit över städningen av hotellet i egen regi, sedan städentreprenören sagt upp sitt avtal med Berns. De städare som Syndikalisterna kräver att Berns ska anlita har aldrig varit anställda av Berns, de har sagts upp på grund av arbetsbrist av deras arbetsgivare NCA och Berns har aldrig krävt att någon anställd ska lämna facket.

Topics

  • Employment law

Regions

  • Västra Götaland

Berns är ett av Sveriges största mötes- och nöjesetablissemang. Med 150 års erfarenhet bär
verksamheten med sig en fantastisk historia.  Här har människor från världens alla hörn träffats för att uppleva banbrytande konst, mode, musik, mat, design och mycket mer. Huset rymmer restaurangerna Berns Asiatiska, Berns Bistro, Berns Hotel, festvåningar och en legendarisk konsertscen. 

Contacts

Mickaela Borg

Press contact Produktionsledare / Content Manager