Press release -

The Show 2010 inställt fredagen den 14 maj

Konserten the Show 2010 som skulle ha ägt rum på Berns fredagen den 14 maj 2010 har tyvärr ställts in på grund av Syndikalisternas aktioner mot Berns.

– Jag beklagar att fredagens The Show ställs in. Vår ambition är att Berns ska vara en mötesplats för alla. Det artistuppträdande som var planerat till på fredag vände sig särskilt till ungdomar i förorten. Det är inte acceptabelt att artister ska känna sig tvungna att avstå från ett engagemang därför att de trakasseras om de fullföljer sitt uppträdande, säger Yvonne Sörensen Björud, VD på Berns Salonger

Vi hälsar alla artister välkomna när de anser att det är möjligt att uppträda på Berns.

Berns är alltid mån om att följa de lagar och avtal som gäller i samhället och på arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal med såväl Hotell- och Restaurangfacket som Unionen. Vi gör vad vi kan för att ge de anställda goda arbetsvillkor. Vi har också tagit över en del av den städning som tidigare varit utlagd på en entreprenör i egen regi.

Syndikalisterna kräver att sju städare, som varit anställda av entreprenadföretaget NCA, ska anställas av Berns, alternativt att Berns anlitar ett bemanningsföretag som Syndikalisterna själva ska organisera. I båda dessa fall skulle Berns tvingas säga upp personal som är anställd av företaget.

I annat fall kräver Syndikalisterna 920 000 kronor för att lämna företaget i fred, det vill säga man bedriver ren utpressning mot företaget.

– Vi säger bestämt nej till de metoder som Syndikalisterna använder och vi förväntar oss att alla seriösa parter på arbetsmarknaden tar avstånd från deras aktioner. Vi på Berns vill gärna leva upp till högt ställda krav på anständiga villkor på arbetsmarknaden, säger Yvonne Sörensen Björud.

För mer information kontakta Yvonne Sörensen på e-mail yvonne.sorensen@berns.se

Topics

  • Events

Regions

  • Skåne

Contacts

Mickaela Borg

Press contact Produktionsledare / Content Manager