Gå direkt till innehåll
BESAB Koncernen etablerar nytt affärsområde

Pressmeddelande -

BESAB Koncernen etablerar nytt affärsområde

BESAB utvecklar sitt erbjudande av specialisttjänster inom grundläggning, bergteknik och betongreparationer genom att erbjuda kund- och behovsanpassade lösningar för anläggningar i marin miljö.

I takt med samhällets omställning mot en mer hållbar framtid, ser vi att behoven av BESAB:s tjänster ökar. För att möta kundernas behov utökar BESAB verksamheten med ytterligare ett affärsområde inom området ”energi och vatten”. Många befintliga marina anläggningar är i behov av underhåll och anpassning till nya användningsområden och flera konstruktioner är en integrerad del av vår kustnära stadsmiljö med ökande krav på beständighet och klimatanpassningar.

Genom att etablera BESAB Viva får vi bättre förutsättningar att ta oss an större projekt med högre komplexitet för en hållbar omställning och utveckling av samhällsviktiga anläggningar. Detta blir ett strategiskt viktigt komplement till BESAB-koncernen som förstärker sin specialistroll på marknaden.

- Vi är glada över att vi nu lägger ett tydligt fokus på hållbar omställning och etablerar ett nytt affärsområde i koncernen, vilket kommer att skapa möjlighet att möta marknadens efterfrågan och ökade krav. Med BESAB Viva erbjuder vi nu ett ännu mer strategiskt anpassat erbjudande. säger Christian Kleen, VD BESAB AB.

Från och med den 1 april tillträder Niclas Brogren som VD för BESAB Viva. Något han själv ser fram emot:

- BESAB är ett kunskapsföretag med stor teknisk kompetens på helt rätt områden. Det ger fantastiska möjligheter att möta framtida behov och jag gläder mig åt att bli en del av BESAB och ett nytt och kund- och marknadsinriktat affärsområde. Med bakgrund hos Aarsleff har jag tidigare erfarenhet från nyproduktion av marina konstruktioner och stor respekt för marina anläggningars ekonomiska värde. säger Niclas Brogren, VD BESAB Viva AB.

BESAB Viva AB är ett nytt systerbolag till BESAB AB som är ett anläggningsföretag grundat 1956. BESAB ägs av den familjeägda företagsgruppen Hammarviken tillsammans med nyckelpersoner som är verksamma i bolaget. Bolaget omsätter ca 700 miljoner kronor och har för närvarande över 200 anställda specialister. Med kontor i Göteborg, Stockholm och Ljusdal ser man de nordiska länderna som sin hemmamarknad.

Ämnen

Regioner


BESAB har sedan starten varit specialiserade på förstärkning och tätning
i samband med byggande i berg. Nu är också
grundläggning/grundförstärkning med slagna och borrade stålpålar en stor
del av verksamheten och en tredje växande gren är betongreparationer av
samhällsviktiga anläggningar. En gemensam nämnare har alltid varit en
hög grad av specialisering när det gäller arbetsmetoder, personal och
maskinpark. Kunskap, pålitlighet, säkerhet, innovation och lönsamhet är
ledord för BESAB. Läs mer: www.besab.se

Kontakter

Christian Kleen

Christian Kleen

VD BESAB AB 072-969 09 59
Niclas Brogren

Niclas Brogren

VD BESAB Viva AB 072-570 40 30

BESAB AB är ett oberoende specialistföretag inom anläggningsbranschen

BESAB AB är ett oberoende specialistföretag inom anläggningsbranschen grundat 1956 av Bertil Sandell. Idag ägs företaget av den familjeägda företagsgruppen Hammarviken tillsammans med anställda nyckelpersoner som är verksamma i bolaget.

BESAB
Tagenevägen 7
422 59 Hisings Backa
Sverige