Gå direkt till innehåll
Från och med den 15 november 2023 är det nya anvisningar vid besiktning för yrkestrafik med bakgavellyft.
Från och med den 15 november 2023 är det nya anvisningar vid besiktning för yrkestrafik med bakgavellyft.

Nyhet -

Nya besiktningsanvisningar för bakgavellyftar

Fordon som används i yrkestrafik och har en bakgavellyft ska besiktigas enligt ny anvisning med start från den 15 november 2023.

All yrkestrafik med fordonsmonterad lyftplattform/bakgavellyft ska senast två år efter den månad fordonet togs i bruk utföra en besiktning. Sedan sker besiktning med intervallet vartannat år. Missar man att genomföra besiktningen blir det förbud mot att använda lyften tills den åter är besiktigad.

Nya krav vid besiktning från 15 november 2023

Från 15 november 2023 gäller nya besiktningsanvisningar för fordon som har en lyftanordning och som omfattas av besiktningskrav enligt arbetsmiljöverkets bestämmelser. Bakgrunden till förändringen är en genomgång av tolkningarna i Arbetsmiljöverkets författningssamling 2003:6 samt förändringar i standard SS-EN 1756-1:2021. Detta ligger till grund för vilka krav som ställs på bakgavellyften vid besiktningen och hur kontrollen ska genomföras.

Fordonsbesiktningsbranschens tekniska kommitté har i dialog med Arbetsmiljöverket tagit fram de nya besiktningsreglerna som börjar gälla från och med den 15 november.

Så påverkar det dig med yrkesfordon med bakgavellyft

De nya besiktningsanvisningarna för bakgavellyft kompletterar redan befintliga kontroller och förändringen ska medföra förbättrad säkerhet, för både arbetsmiljö och trafik.

Sammanfattning av de nya anvisningarna vid besiktning:

 • Instruktionsbok: Instruktionsboken ska finnas tillgänglig vid besiktningen – antingen digitalt eller fysiskt. Detta bland annat för att besiktningsteknikern kan behöva veta hur just din lyft fungerar och ska vara konstruerad. Kom ihåg att instruktionsboken också kan finnas tillgänglig via en QR-kod på lyften.
 • Modifierad bakgavellyft: Om bakgavellyften är ändrad eller modifierad måste du visa upp ett godkänt intyg på revisionsbesiktning.
  Utmärkning och markering. Bakgavellyften ska vara utrustad med anordningar som förstärker synbarhet från sidorna och bakifrån. Var därför noga med att samtliga reflexflaggor, reflexer, reflextejp och eventuella lampor är hela/kompletta och är på plats samt fungerar som de ska.
 • Vinkel på nedtiltning: När lyften är i flakhöjd ska det inte vara möjligt att tilta ned lastplanet mer än 10° med de reglage som nås från plattformen – inklusive fjärrkontroll.
 • Reglage ska fungera: Samtliga reglage ska fungera på det sätt som tillverkaren angivit. Finns där funktioner som inte följer tillverkarens anvisningar (symboler/instruktioner/bilder) kommer lyftanordningen att underkännas.
 • Skydd och förebyggande mot klämning: Alla inbyggda och förbyggande skydd ska fungera. Förebyggande åtgärd kan vara att kanten på flaket är vinklat så att foten puttas bort när lyften höjs. Det kan också vara en tydlig markering på lyft/flak till exempel var det finns riskzon eller markerad plats för manövrering.
 • Låsfunktion: Bakgavellyftens tillslag ska vara låsbar, detta genom till exempel en strömbrytare i hytten, i en låsbar låda eller är av ett låsbart utförande.
 • Indikation om körläge i hytten: I hytten ska det finnas en tydlig indikering som visar om bakgavellyften är öppen eller i körläge.

Bedömningen av fordon med bakgavellyft är indelat i tre kriterier:

 1. Erbjuder betryggande säkerhet: godkänd
 2. Erbjuda betryggande säkerhet sedan angivna brister åtgärdats: Kräver ingen ombesiktning men bristerna måste åtgärdas innan lyften får användas.
 3. Erbjuder ej betryggande säkerhet: Den fordonsmonterade lyftanordningen är underkänd och får ej användas. Det krävs en ny besiktning och det anmäls till Arbetsmiljöverket.

Boka besiktning av fordon och bakgavellyft samtidigt

Vårt råd är att genomföra besiktning av både fordon och lyft vid ett och samma tillfälle. Allt för att underlätta planeringen och minska driftstörningen.

För om fordonet används i arbetet och inte följer regelverket för besiktning kan Arbetsmiljöverket utfärda en sanktionsavgift.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Karin Holm

Karin Holm

Presskontakt Marknadschef 010-809 00 60

Om Besikta

Besikta är en av de större bilprovningsaktörerna i Sverige och driver idag över 200 besiktningsanläggningar på fler än 160 orter runt om i Sverige. Företagets ca 600 anställda besiktar de flesta typer av fordon, allt ifrån personbil, motorcykel och husvagn till tunga lastbilar, bussar och släp. Besikta är ackrediterat av Swedac för genomförande av den lagstadgade kontrollbesiktningen och registreringsbesiktningen, både för lätta och tunga fordon. Dessutom erbjuder Besikta extra trygghetskontroller genom tilläggspaket där bilen ges en genomgång utöver det vanliga.

Gå in på besikta.se för mer information.

Besikta Bilprovning i Sverige AB
Källvattengatan 7
212 23 Malmö