Nyhet -

Nu finns en checklista för diagnostik och behandling av hypogonadism

Prevalensen för hypogonadism (testosteronbrist) brukar anges till 2-6% av alla män. Det kan innebära att upp mot 200 000 män i Sverige kan lida av hypogonadism. 1,2 Testosteronbrist är överrepresenterat hos män som är överviktiga, har diabetes typ 2 eller lider av hjärt-kärlsjukdom. Det är alltså inget ovanligt tillstånd. För att underlätta utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med lågt testosteron har vi på Besins Healthcare tagit fram en behändig checklista för dig som möter dessa patienter i öppenvården. Checklistan är producerad i samarbete med ledande specialister och följer i stort behandlingsrekommendationerna från Svensk andrologisk förening och EAU:s riktlinjer.

Checklistan kan beställas här alternativt laddas ned här.

1. Statistiska Centralbyrån: Befolkningsstatistik.

2. Dohle et al. 2015. Guidelines on Male Hypogonadism (European Association of Urology).

Kontakter

Per-Olof Nilsson

Presskontakt Managing Director +46 (0) 709 26 10 01