Pressmeddelande -

Problem med spring i fel rum på äldreboenden

Många svenska äldreboenden har problem med att boende med demenssjukdom går in till ett annat rum än det egna. Detta skapar givetvis otrygghet hos både boende och personal. Det blir ett problem för verksamheten när man inte kan känna sig säker i sin egen lägenhet. Kan man lämna personliga saker framme? Kommer någon obehörig in på kvällen? Detta är ett relativt vanligt problem, som dock enkelt kan åtgärdas med en nyckelfri lägenhetsaccess-enhet som kopplas till boendets trygghetslarm.

Nyckelfri lägenhetsaccess med olika accessnivåer för personal och boende.

BEST:s enhet för lägenhetsaccess känner av vem som närmar sig lägenheten och öppnar automatiskt låset om personen har rättighet att få komma in. Displayen på enheten visar bekräftelse i klartext och dörren låses automatiskt igen efter inställd tid. Rättigheter ställs enkelt in i mjukvaran eller genom att "para" den boendes eller personalens larmsändare med accessenheten. Accessenheten ingår i BESTsenior®-systemet som är ett renodlat larm- och trygghetssystem anpassat för äldreboenden.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • vårdkommunikation
  • trådlöst larm
  • kallelsesystem
  • accessenhet
  • it i vården

BEST Teleprodukter AB är idag marknadsledande i Skandinavien inom området vårdkommunikation och överfallslarm för vårdsektorn. Företaget, som grundades 1979, utvecklar, formger och marknadsför produkter inom vårdkommunikation. BEST är representerat genom dotterbolag eller återförsäljare i Europa, USA och Asien med huvudkontor på BEST Center i Göteborg.

Kontakter

Sebastian Baar

Presskontakt CMO Marknadsföringsansvarig

Relaterat innehåll