Pressmeddelande -

Systemet som hjälper vårdpersonalen att ligga steget före vid kritiska larm.

Sekunder som kan rädda liv.

Av sjukhusens alla kommunikations- och larmsystem är hanteringen av kritiska larm ett av de allra viktigaste då det kan handla om liv. Det finns idag flera sätt att lösa detta på och sjukhusen har mer eller mindre positiv erfarenhet av de olika lösningarna. Självklart måste dessa system vara designade för att möta alla säkerhetskrav på olika nivåer som drift, produkt, personal, patient och uppföljning.

Viktigt är också att snabbt och enkelt få ut information till berörda responsteam. Här räknas varje sekund. Med tydlighet och flera möjliga sätt att larma kan alla kritiska situationer täckas in. Sådana larmmöjligheter kan vara fasta larmknappar, virtuella knappar på touchskärmar, larm från smartphone-app eller manuella larm från larmkoordinatorns skärmgränssnitt.

" Att integrera dessa möjligheter via en mjukvara skapar en helhetslösning som blir ett verkligt bra hjälpmedel på akutsjukhusen. Ett hjälpmedel som kan rädda liv."

Sebastian Baar, BEST TELEPRODUKTER AB (www.best.se)

   

Överblick i realtid.

Ytterligare en nyckelfaktor vid kritiska larm är överblicken. System som i realtid kan visa pågående larm, automatiskt prioritera dem och ge larmkoordinatorn status på all personal i responsteamen eller visa snabbaste vägen till larmplatsen är om inte ett måste så ett oöverträffat verktyg i vårdarbetet. Tillsammans med enkelhet att kommunicera mellan team och koordinator genom tal och på-plats-bekräftelse säkerställs bästa möjliga respons på alla typer av kritiska larm.

   

Systemet som hjälper vårdpersonalen att ligga steget före.

För att kunna ge vården ett så komplett system som möjligt har BEST lyssnat på brukare, utvecklat mjukvara, testat i provanläggningar och slipat på funktioner för att i slutändan landa i en lösning som uppfyller alla önskemål och mer. Systemet har funnits på marknaden ett tag men har i samband med senaste uppgraderingen bytt namn till BEST critical response®. Mer information om systemet finns på www.best.se/kritiska-larm.html

  

Danmark långt framme när det gäller tekniken vid kritiska larm.

BESTcritical response® finns sedan tidigare i drift på flera stora danska akutsjukhus som Hvidovre Hospital, DNU Det Nye Universitetshospital och och Odense University Hospital. Idag håller även flera svenska sjukhus på att implementera systemet eller är redan i drift.

   

  

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • kritiska larm
  • it i vården
  • vårdkommunikation

BEST Teleprodukter AB är idag marknadsledande i Skandinavien inom området vårdkommunikation och överfallslarm för vårdsektorn. Företaget, som grundades 1979, utvecklar, formger och marknadsför produkter inom vårdkommunikation. BEST är representerat genom dotterbolag eller återförsäljare i Europa, USA och Asien med huvudkontor på BEST Center i Göteborg.

Kontakter

Sebastian Baar

Presskontakt CMO Marknadsföringsansvarig

Relaterat innehåll