Skip to main content

Betonmast Anläggning bygger den nya aktivitetsparken i Kungsbacka

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2019 07:00 CEST

Illustration: Norconsult

Det blir Betonmast Anläggning som får uppdraget att bygga den nya aktivitetsparken och entrétorg till det nya badhuset i Kungsbacka. Det totala värdet uppgår till 40 miljoner kronor.

Söder om Kungsbacka centrum, mellan den befintliga ishallen och det nya badhuset, kommer Betonmast Anläggning att bygga Idrottsparken - en plats för flera olika aktiviteter. Det rör sig om finplanering av bland annat skateanläggning, hinderbana och parkouryta. I anslutning till och runt parken ska det dessutom uppföras sittytor, lekytor, scen, utegym, grönytor, gata samt gång- och cykelbanor. 

Betonmast Anläggning kommer även att ansvara för byggnation av entrétorget som binder ihop badhuset och ishallen. 

– Det ska bli kul att förverkliga sista etappen av projektet infrastruktur och park vid badhuset, säger Marie Lindh, projektledare på Kungsbacka kommun. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Betonmast Anläggning.

– Det är givande att få göra något som blir till glädje för alla åldrar, säger Jens Andréasson, VD för Betonmast Anläggning. Framförallt känns det roligt att knyta ihop en central plats som betyder mycket för stadsutvecklingen i Kungsbacka.

Systerbolaget Betonmast Göteborg har sedan tidigare totalentreprenad på det nya badhuset som ska vara färdigt våren 2020. Byggnationen av Idrottsparken och entrétorget startar i oktober 2019 och kommer att färdigställas i etapper. Hela aktivitetsparken beräknas vara färdig i maj 2021. Totalt rör det sig om en yta på 27 000 kvadratmeter.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med ett ordervärde på 40 miljoner kronor.

Betonmast är en av Norges största bygg- och anläggningskoncerner och växer starkt på den svenska marknaden. Bolaget har verksamhet i hela Norge samt Göteborg, Malmö, Mälardalen och Stockholm. Huvudkontor finns i Oslo och Göteborg. Den svenska verksamheten etablerades 2014 och omsatte under 2018 över 800 miljoner SEK. Koncernen omsätter drygt 12 miljarder SEK och har över 3000 medarbetare.