Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 3 JUNI 2010 (OBS! NYTT DATUM) SAMT FÖRSLAG TILL INLÖSENFÖRFARANDE OM 9,00 KRONOR PER AKTIE

Detta pressmeddelande är inget erbjudande utan förmedlar endast information om styrelsens förslag till årsstämman om ett automatiskt inlösenförfarande. Pressmeddelandet riktar sig inte till personer vars deltagande i inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet riktar sig inte till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där publicering strider mot gällande regler. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner som följer av utländsk rätt. Tvist med anledning av inlösenförfarandet enligt detta pressmeddelande skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Detta pressmeddelande finns tillgänglig i engelsk översättning på Betssons hemsida, www.betssonab.com.

Förslag till inlösenförfarande
Resultatutvecklingen i Betsson AB är fortsatt stark och för att på ett aktieägar¬vänligt vis överföra kapital till aktieägarna och bevara en ändamålsenlig kapitalstruktur föreslår styrelsen i Betsson AB att årsstämman beslutar om ett inlösenförfarande om 9,00 kronor per aktie.

Det föreslagna inlösenförfarandet i korthet

• Efter beslut vid årsstämman den 3 juni 2010 delas varje Betsson-aktie (såväl A- som B aktie) upp i två aktier
(s.k. aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

• Inlösenaktien löses därefter automatiskt in mot kontant inlösenlikvid om 9,00 kronor.

• Inlösenförfarandet sker automatiskt. Ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

• Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktie är den 11 juni 2010.

• Sista dag för handel i Betsson-aktien inklusive rätt till inlösenaktie är den 8 juni 2010.

• Handel med inlösenaktier kommer att ske under perioden 15-29 juni 2010.

• Utbetalningsdag av inlösenlikviden beräknas vara den 7 juli 2010.

Informationsbroschyr och ytterligare handlingar
Styrelsens fullständiga förslag och en informationsbroschyr, som närmare beskriver det föreslagna inlösenförfarandet, finns tillgängliga på bolagets webbplats www.betssonab.com och hos Betsson AB, Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm. För aktieägare som önskar ytterligare information om inlösenförfarandet hänvisas kontorstid till +46 8 506 403 08.

Kallelse till årsstämma i Betsson AB (publ)
Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 juni 2010 kl. 15.00 på Regeringsgatan 30-32 i Stockholm (Advokatfirman Delphi). Denna kallelse ersätter tidigare kallelse till årsstämma att äga rum den 6 maj 2010.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA BOLAG SOM ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL VIA PARTNERSAMARBETEN OCH DE EGNA INTERNETSAJTERNA WWW.BETSSON.COM, WWW.CASINOEURO.COM OCH WWW.CHERRYCASINO.COM. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, SPELBÖRS, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Ämnen

Regioner


www.betsson.com är idag en av Sveriges bästa sport- och spelsajt (Internetworld 2009) med ett brett utbud av lättillgängliga och underhållande spel av högsta klass. Produktportföljen består av en Vadslagningsbörs, Sportsbook, Bingo, Casino, Lotter och Poker. Betsson sätter kundens trygghet främst och erbjuder marknadens säkraste in- och utbetalningslösningar. Betsson grundades år 2000 och ägs av det börsnoterade bolaget Betsson AB (publ) vars B-aktie är noterad på Nordic Exchange Mid Cap (BETS).

Kontakter

Robin Olenius

Robin Olenius

Presskontakt PR-chef Betsson Sverige 0761805543

Ett av Sveriges ledande bolag i spel- och underhållningsbranschen

Betsson är ett av Sveriges ledande bolag i spel- och underhållningsbranschen med ett brett utbud av digitala och mobila produkter inom odds, casino och poker. Betsson sätter kundens trygghet främst och ligger i framkant i frågor gällande säkerhet, licensiering och ansvarsfullt spelande. Betsson.com ägs av Betsson AB (publ) som grundades 1963 och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap List (BETS).

Betsson
G.B. Buildings
Watar Street Ta’ Xbiex Malta