Pressmeddelande -

Kampanjstart för Betydelsefulla möten - Entreprenörer berättar

NOVEMBER 2008
PRESSMEDDELANDE

Medan näringslivet är fokuserat på problem och kriser väljer Betydelsefulla möten att rikta strålkastarljuset på möjligheter, engagemang och motivation. Via kampanjen skall vi visa på de framgångsfaktorer som gör att entreprenörer och entreprenörsskap växer och skapar välfärd i vårt land.

- En bra idé är ofta grunden, en motiverad och engagerad entreprenör likaså. Men vi vet att ingen lyckas utan stöd och hjälp. Ensam är inte stark. Nu skall vi hitta det som inspirerar och engagerar enskilda personer att våga ta steget att bli entreprenör och framgångsrikt driva företag, säger Catherina Ronsten initiativtagare och grundare av Betydelsefulla möten och tillägger att det många gånger är tillfälligheter som gör att man blir företagare.

Någon sa något, någon tipsade om något. Man var på rätt plats vid rätt tillfälle. Vi vill veta vad det var som hände. Vad var det hon sa, vad var det han gjorde som fick landets entreprenörer att våga ta steget.
- Jag trodde aldrig att jag skulle starta eget och det tog lång tid innan jag såg mig själv som entreprenör. Idag kan jag inte tänka mig något annat. Att vara entreprenör - det är en roll jag vuxit in i. Det är ett jobb jag älskar. Det finns speciellt några människor som jag mött på vägen som har haft en avgörande betydelse för att jag lyckats i min roll som entreprenör. Som gjort det möjligt för mig att vara där jag är idag, säger Catherina Ronsten.

Framgångsfaktorer som visar vägen
Det är fjärde gången som Betydelsefulla möten nu går ut och efterlyser möten som blivit betydelsefulla. Tidigare insamlingskampanjer har resulterat i Betydelsefulla lärare (utgiven 2001), Betydelsefulla möten i vården (utgiven 2004) och Betydelsefulla möten i idrotten (kommer hösten 08). Boken med entreprenörsberättelserna kommer att innehålla omkring 60 röster varav några längre intervjuer, korta berättelser och citat från hela landet.
- Med den riksomfattande kampanjen Betydelsefulla möten - Entreprenörer berättar ger vi entreprenörer chans att medverka till att visa vilka nyckelfaktorer som ligger bakom ett aktivt och framgångsrikt företagande. Ett urval av de insamlade berättelserna från kampanjen kommer att resultera i en bok som ger mer och visar på hur mycket vi alla betyder för varandra.

Inbjudna att delta med egna berättelser är de som känner sig som en entreprenör, men även de som jobbar med att skapa ett företagsvänligt klimat är välkomna att delta.
- Jag vet att det finns massor av härliga vardagsberättelser om betydelsefulla möten, med fokus på hur man lyckas som entreprenör, som bara väntar på att få bli berättade och jag hoppas att vi i och med efterlysningen kan få in 1000-tals svar från hela Sverige, säger Catherina Ronsten och tillägger att det är en rad betydelsefulla möten som ligger till grund för att hon själv startade eget 1996.

Kampanjen startar i november 2008 och pågår fram till 1 maj 09. Kampanjen genomförs med stöd av Svenskt Näringsliv/Fri Företagsamhet. Boken Betydelsefulla möten - Entreprenörer berättar ges ut av Betydelsefullas förlag och kommer hösten 09.
www.betydelsefulla.se går det bra att lämna sin berättelse.

KONTAKT
Catherina Ronsten, tel. 016-400 20 04 alt. 073-600 32 12
e-post: info@betydelsefulla.se

Anna-Lena Holmström, tel. 070-293 13 53
e-post: anna-lena.holmstrom@svensktnaringsliv.se

LÄS PRESSMEDDELANDET I PDF http://www.betydelsefulla.se/_files/pressrelease.pdf

Här hittar du kampanjmaterial, berättelser och krönikor som är fria att sprida. Vänligen uppge alltid källa

www.entreprenorerberattar.se

Kampanjens mål & syfte
http://www.betydelsefulla.se/page.aspx?page=233

Här hittar du pressbilder på Catherina Ronsten fria att använda
http://www.betydelsefulla.se/page.aspx?page=192

KORT FAKTA
Betydelsefulla möten - bakgrund
Betydelsefulla möten startade år 2000 med en riksomfattande insamlingskampanj av Betydelsefulla lärare. Tre riksomfattande projekt i serien med Betydelsefulla möten har genomförts på riksnivå (skola 2001, vård 2004 och idrott 2007) med mycket stor genomslagskraft och framgång. Betydelsefulla möten har tagit fram en metod och struktur för att på riksnivå samla in spännande vardagsberättelser med fokus på betydelsefulla möten. Möten där människor via en annan person bestämt sig för att ta nya steg i livet. Betydelsefulla möten lyfter fram ögonblick och möten som gjort och gör skillnad. Varje kampanj resulterar i en bok med en samling av betydelsefulla möten-berättelser från hela Sverige. Hösten 08 startar vi tillsammans med Svenskt Näringsliv/Fri Företagsamhet vår fjärde kampanj där vi skall samla på entreprenörer berättelser. Betydelsefulla möten kännetecknas av riktigt bra berättelser som man snabbt kan förstå och ta till sig. Kort, kärnfullt och gripande! Direkt från vardagen.

Mer information hittar du på www.betydelsefulla.se

Tidigare Betydelsefulla möten kampanjer/böcker
Betydelsefulla lärare - en samling berättelser om lust och växtkraft
Betydelsefulla möten i vården - en samling berättelser om sorg och glädje
Betydelsefulla möten i idrotten - en samling berättelser om mod, svett och tårar

Catherina Ronsten
Initiativtagare till Betydelsefulla möten är frilansjournalisten och marknadsekonomen Catherina Ronsten. Catherina har varit egenföretagare i 12 år. Hon är en något ovanlig entreprenör genom att hennes affärsidé bygger på att hon samlar på möten som blivit betydelsefulla och fått en avgörande betydelse i människors liv.

Fri Företagsamhet
Fri företagsamhet vill visa att människor kan använda sin företagsamhet för att ändra världen. Sin egen och/eller andras. Målet är att svenska folket ska hylla och sträva efter företagsamhet. När framgång på företagsamhetens område har samma status som framgång på idrottens område har vi nått målet. Initiativet till Fri Företagsamhet kommer från Svenskt Näringsliv.

"Be the change you wishto see in the world"
Mahatma Ghandi
Catherina Ronsten

Betydelsefulla möten & förlag

Eskilstuna

Catherina Ronsten
Munktell Science Park
Portgatan 3
SE-633 42 Eskilstuna
+ 46 16400 20 04

E-mail:
c.ronsten@betydelsefulla.se

Skicka gärna vårt meddelande vidare till den/de som du tror kan vara intresserad av att delta.


Besök gärna:
Betydelsefulla mötens hemsida: www.betydelsefulla.se
Förlagets hemsida www.betydelsefullasforlag.se


Betydelsefulla möten är ett inkubatorsföretag i Munktell Science Park. Att bli inkubator innebär att vår affärsidé granskas och godkänts som ett vinnande koncept.Besök gärnawww.munktellsciencepark.se för att läsa mer om Munktell Science Parks verksamhet och inkubatorerna.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • entreprenörskap
  • företagande
  • betydelsefulla möten

Betydelsefulla Möten 2act startade 2000. I företaget ingår Förlagshuset Betydelsefulla Möten 2act där vi ger ut böcker och produkter baserat på betydelsefulla möten-berättelser samt Betydelsefulla Möten 2act där vi genomför riksomfattande insamlingskampanjer för att öka medvetenheten om hur mycket vi alla betyder för varandra.

Betydelsefulla möten har till dags dato genomfört sju riksomfattande kampanjer inom skola, vård, idrott, entreprenörskap mm. Varje kampanj resulterar i en bok med en samling av betydelsefulla möten-berättelser från hela Sverige. Betydelsefulla möten kännetecknas av riktigt bra berättelser som man snabbt kan förstå och ta till sig. Kort, kärnfullt och gripande! Direkt från vardagen.